Pro odborníky > Vzdělávání

Vzdělávání

 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu Intenzivní péče
 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu  Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu  Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • PROJEKT S PODPOROU ESF
  Název projektu: Podnikový vzdělávací program Pardubické krajské nemocnice, a. s.
  Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit zcela nový vzdělávací program v rámci společnosti. Tento nový vzdělávací program chceme založit na interním školení našich zaměstnanců s cílem připravit lékařské zdravotnické pracovníky, nelékařské zdravotnické pracovníky, ostatní zdravotnické pracovníky a ostatní pracovníky na jejich role vedoucích pracovníků.Závěrečné hodnocení.
Za finanční podpory z Evropského sociálního fondu v ČR se proškolilo 90 pracovníků Pardubické krajské nemocnice v aktivitách:

 • lektorské minimum
 • prezentační dovednosti
 • B learning, klíčové kompetence vedoucího pracovníka
 • strategický management
 • projektové řízení a hodnocení jako nástroj personálního řízení

Vzdělávací program byl určen pro vedoucí zaměstnance nemocnice. Ti jsou po ukončení komplexně připraveni na managerskou pozici a činnost interního lektora. Z finančních prostředků projektu byla vybavena audiovizuální technikou posluchárna pro výuku (notebooky, dataprojektor, interaktivní tabule).

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení