Pro odborníky > Vzdělávání

Vzdělávání

 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu Intenzivní péče
 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu  Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Akreditované pracoviště pro praktickou výuku SV programu  Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • PROJEKT S PODPOROU ESF
  Název projektu: Podnikový vzdělávací program Pardubické krajské nemocnice, a. s.
  Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit zcela nový vzdělávací program v rámci společnosti. Tento nový vzdělávací program chceme založit na interním školení našich zaměstnanců s cílem připravit lékařské zdravotnické pracovníky, nelékařské zdravotnické pracovníky, ostatní zdravotnické pracovníky a ostatní pracovníky na jejich role vedoucích pracovníků.Závěrečné hodnocení.
Za finanční podpory z Evropského sociálního fondu v ČR se proškolilo 90 pracovníků Pardubické krajské nemocnice v aktivitách:

 • lektorské minimum
 • prezentační dovednosti
 • B learning, klíčové kompetence vedoucího pracovníka
 • strategický management
 • projektové řízení a hodnocení jako nástroj personálního řízení

Vzdělávací program byl určen pro vedoucí zaměstnance nemocnice. Ti jsou po ukončení komplexně připraveni na managerskou pozici a činnost interního lektora. Z finančních prostředků projektu byla vybavena audiovizuální technikou posluchárna pro výuku (notebooky, dataprojektor, interaktivní tabule).Projekt CZ.1.104/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitosti

 
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?
 
Od roku 2012 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 
V období od 11.11.2013 do 30.04.2014 bylo prostřednictvím ÚP ČŘ. KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Pardubická krajská nemocnice, a.s., pracovní místo na SÚPM za 44.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 37.400,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 6.600,- Kč.
  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení