Pro pacienty a návštěvy > Mapa nemocnice

Mapa nemocnice

1 Dětská chirurgie,
2 Centrální operační sály, Neurochirurgie, Ortopedie - lůžka, ambulance Traumatologie, NCH ambulance, poradny Ortopedie
3 Porodnicko-gynekolog., BabyBox, Urologie
4 Kardiologie, Pracoviště invazivní kardiologie
Artur KOBLITZ, s.r.o. - Provozování invazivní arytmologie
5 Oční, Hematologie, Centrum hyperbarické medicíny
6 Ušní, nosní, krční, Psychiatrie
7 Dětské, Dětská LSPP
8  
9 Patologie, Soudní lékařství, Provozně technický úsek, ISS
10  
11 Ředitelství, Odělení centrálního nákupu (SZM), Ústavní lékárna
MULTISCAN Pharma, s.r.o. - Provozování lékárny s centrální přípravou cytostatik
13 Lékárna pro veřejnost, centrum pracovního lékařství, ošetřovatelská péče, ambulance bolesti
nutriční, praktický lékař, psychiatrická ambulance, zdravotnické potřeby, klinická psychologie, vrátnice
MUDr. Věra Kaplanová - Praktická lékařka
MULTISCAN, s.r.o.
Česká preventivní, s.r.o. - Provozování závodní preventivní péče s výjimkou závodní preventivní péče PKN
Centrum duchovní péče OÁZA
14 počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR) mamograf, RDG- radiodiagnostika
15 Informace, Referát pro komunikaci s veřejností, Centrální kancelář, Pokladna, prodejna, "Bistro u starého komína", jídelna pro zaměstnance, WC
16 Dílny
17 Multioborový pavilon: Stomatochirurgie,Infekční, Plicní
18 Kožní, lékařská kosmetika, neurologické ambulance
19 Neurologie - lůžka
22 Onkologie - chemoterapeutická ambulance
MULTISCAN, s.r.o. - Poskytování zdravotní péče (chemoterapie)
24 Magnetická rezonance
MULTISCAN, s.r.o.
25 Ergoterapie, Servis zdravotní techniky, Oddělení ICT
26 Mikrobiologie
26a Biochemie
27 ARO, JIP, KACHT, EMERGENCY,
chirurgické obory: Ortopedie, Chirurgie, Cevní chirurgie, Plastická chirurgie a Úrazová chirurgie, Transfúzní oddělení, Poradna pro sportovce
28 Geriatrie, Rehabilitace, Interna, Osteocentrum (denzitometrie)
30 Onkologie - lůžková část, Onkologie - ozařovny, radioterapeutická ambulance,
MULTISCAN, s.r.o.
33 provozy prádelny, sklad prádla, sklad údržby 
40 Hemodialýza, Nefrologie, Sociální sestry, Domácí péče, Nutriční a dietologické
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. - Provoz Dialyzačního střediska
41 kotelna, výměník
42 čistička odpadních vod
44 spalovna, ekologická likvidace odpadu
47 stravovací provoz, ubytovna

Dětská chirurgie, StomatochirurgieCentrální operační sály, Neurochirurgie, Ortopedie, TraumatologiePorodnicko-gynekolog., BabyBox, 

UrologieKardiologie, Invazivní kardiologieOční, Centrum hyperbarické medicíny, HematologieORL, PsychiatrieDětskéPlicníPatologie, Soudní lékařstvíInfekčníŘeditelství, Oddělení centrálního nákupu  (SZM), Ústavní lékárnaVrátnice, Lékárna pro veřejnost, Zdravotnické 

potřeby, Osteocentrum, praktický lékař, psychiatrická ambulance, klinická psychologiePočítačová tomografie (CT), radiodiagnostikaInformace, Centrální kancelář, Pokladna, prodejna, Bistro, 

WCDílnyKHSKožní, lékařská kosmetika, neurologické ambulanceNeurologie - lůžkaOnkologie - 

chemoterapeutická ambulanceMagnetická rezonanceErgoterapie, Oddělení zdravotní techniky, Oddělení ICTMikrobiologieBiochemieARO, JIP, KACHT, EMERGENCY, Ortopedie, 

Chirurgie, Plastická chirurgie a Úrazová chirurgie, Transfúzní odděleníGeriatrie, Rehabilitace, Interna, Nutriční a dietologickéOnkologie - lůžka, Onkologie - ozařovny, 

radioterapeutická ambulance, Zdravotní ústavprovozy prádelny, sklad údržbyHemodialýza, 

Nefrologiekotelna, výměníkčistička odpadních vodspalovna, ekologická 

likvidace odpadustravovací provoz, ubytovna

 

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení