Pro pacienty a návštěvy > Novorozenci

Novorozenci

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení se nachází v budově č.3 ve II. patře Porodnicko-gynekologické kliniky.
Kapacita oddělení je 37 lůžek - 24 pro fyziologické novorozence a 13 lůžek pro novorozence vyžadující zvýšenou péči (intermediární péče - IMP).

 

Oddělení fyziologických novorozenců

Na novorozeneckém oddělení jsou děti ošetřovány způsobem rooming-in, to znamená společně s matkou. Bezprostředně po porodu pečuje o miminko sestra a pravidelně je přikládá matce ke kojení. Jakmile se matka cítí dobře a vstává z lůžka, pečuje o své dítě sama za pomoci sester.
Na našem oddělení klademe důraz na kojení, jako nejpřirozenější výživu novorozence. Pracují zde laktační poradkyně, na které se můžete obrátit v průběhu vašeho pobytu v porodnici i po propuštění domů na telefonní lince kojení. Návštěvy probíhají na pokojích matek pouze na jednolůžkových pokojích, zbývající návštěvy jsou v upravených návštěvních prostorách mimo pokoje maminek denně od 12:00 do 18:00 hod.
Věnujte prosím pozornost určitým omezením, která jsou nutná vzhledem k provozu oddělení, ohledu na ostatní rodičky a přenosu možné infekce. Nechoďte prosím na návštěvy v případě, že se sami necítíte dobře.
Pardubická krajská nemocnice podporuje bonding, podrobnosti na:
Pro pacienty a návštěvy > Porody > Bonding

 
 
 

Oddělení intermediární péče

Na oddělení intermediární péče jsou přijímány děti předčasně narozené (od 32. týdne těhotenství) nebo děti vyžadující po porodu zvýšenou péči. Maminky je navštěvují v průběhu celého dne u inkubátorů. Mohou si miminko pohladit, pochovat a jakmile to stav dítěte dovolí i přiložit ke kojení. Po předchozí domluvě se službu konající sestrou je možná návštěva nejbližších příbuzných na oddělení.
Dle zdravotního stavu dítěte se maminky postupně zapojují do péče o své miminko. Chodí si je přebalovat, kojit, učí se je koupat. Je-li potřeba, jsou zacvičeny rehabilitačním pracovníkem v řízené rehabilitaci. Po stabilizaci zdravotního stavu jsou i tyto děti umístěny na pokoj společně s matkou.
Novorozenci, kteří vyžadují individuální péči i po propuštění domů, jsou zváni do poradny pro rizikové novorozence. (budova porodnice - suterén).

 
 
 

Další informace viz: Pro pacienty/Porody
Pro pacienty/Kojení
Kliniky a oddělení > Ušní, nosní, krční > ORL - Screening sluchu u novorozenců

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení