Edukační centrum > Edukační centrum

Edukační centrum

Vzdělávací akce

Vedoucí Krajského edukačního centra Pardubice:
Bc. Iva Kubátová, MSc
Vedoucí Krajského edukačního centra POUZP ČMS
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 

podrobné informace: http://www.pouzp.cz/

 

AKCE - vzdělávací centrum pořádá

 

 

AKCE - vzdělávací centrum odborně garantuje

 
X. Pardubické zdravotnické dny
Téma: „Současné trendy v ošetřovatelské péči, aneb kam směřujeme…“
pátek 29.5.2015,KD Hronovická, Pardubice
 
„Problematika neslyšících a základy komunikace a s nimi“, seminář
20.11.2014 v 9:30 hodin
bližší informace: Mgr. Alena Němečková, tel.: 466 011 305
 
Jak správně provést interní audit ve zdravotnickém zařízení
9.10.2014 (8:00 – 15:00)
bližší informace: Mgr. Alena Němečková, tel.: 466 011 305

VII. pardubické traumatologické dny
5.– 6. června 2014

Poranění horní končetiny
Kongrescentrum Kunětická hora
Pořádá
Oddělení úrazové chirurgie, chirurgická klinika
Pardubická krajská nemocnice, a. s.
Lékařská sekce
Akce bude ohodnocena kredity ČLK
Sesterská sekce
Počet kreditů v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Přihlašujte se prosím elektronicky na stránkách: www.traumadny.cz 
Aktivní účast: do 31. 3. 2014
Pasivní účast: do 16. 5. 2014
Registrační poplatky (přednášející bez poplatku):
Lékaři: 1 200 Kč
NLZP: 500 Kč
Společenský večer: Bez poplatku
 


ARCHÍV AKCÍ


STATUT EDUKAČNÍHO CENTRA:

Rada Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska, konaná dne 22.4.2005, v Brně, v sídle organizace v Brně, Josefská 15/ Benešova 22, zřizuje na základě ustanovení čl. 3. písm.a) a čl.11, písm. b) Stanov POUZPČMS v platném znění, za účelem vytváření podmínek pro realizaci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků,

KRAJSKÉ EDUKAČNÍ CENTRUM POUZPČMS

se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03 (Pardubická krajská nemocnice, a.s.), jehož posláním je organizovat a zajišťovat celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy a koordinovat činnost ostatních edukačních center zřízených Radou POUZPČMS
Edukační centrum POUZPČMS nemá způsobilost k právním úkonům.
Za Edukační centrum POUZPČMS jedná navenek předseda nebo místopředseda POUZPČMS nebo osoba jimi zmocněná.
Činnost Edukačního centra POUZPČMS organizuje a řídí v souladu s jeho posláním a rozhodnutím Rady Unie vedoucí, jmenovaný předsedou Unie.

Žádost ve formátu dokumentu MS WORD (.doc)

Dokument "Žádost o vydání souhlasného stanoviska profesního sdružení se zařazením akce do kreditního systému" ke stažení.
(další informace zíkáte na adrese www.pouzp.cz)

    Anketa spokojenosti mapa areálu nemocnice informace pro dárce krve

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení