Kliniky a oddělení > ARO

ARO

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Primář: MUDr. Magdalena Fořtová
Zástupce primáře: MUDr. Norbert Barek
Vrchní sestra: Mgr. Hana Krňoulová

MUDr.Magdalena Fořtová

MUDr.Norbert Barek

Mgr.Hana Krňoulová

O pracovišti

ARO zajišťuje celkovou a regionální anestezii (včetně speciálních technik) pro diagnostické a operační výkony v celé nemocnici. Jedná se o anestezii při výkonech v oborech: všeobecná chirurgie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, úrazová chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, ORL, porodnicko-gynekologické, oční, stomatochirurgie, urologie, dětská chirurgie, TRN, endoskopie, onkologie, invazivní kardiologie, plastická chirurgie, CT. ARO se podílí se na zajištění pacientů přijatých na urgentním příjmu, úzce spolupracuje s Územním střediskem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje při péči o život ohrožující stavy. Počet anestezií za rok přesahuje 14 000.
Lůžková část poskytuje resuscitační péči u pacientů se selháváním životních funkcí bez ohledu na příčinu selhání pro spádovou oblast Pardubické nemocnice. Pro některé závažné stavy tuto péči poskytuje pro celý Pardubický kraj. Jde zejména o pacienty s mnohočetnými poraněními, pacienty neurochirurgické, pacienty po hrudních a cévních operacích.
ARO zajišťuje neodkladnou péči a resuscitaci v celé Pardubické krajské nemocnici, a.s.
Ambulance bolesti zajišťuje péči o pacienty s chronickou (vleklou) bolestí.

Sekretariát +420 466 012 507

Lůžková část

Umístěna v přízemí budovy chirurgických oborů
8 resuscitačních lůžek
Návštěvní hodiny vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem podle stavu pacienta a situace na pracovišti.
Tel. +420 466 012 503
Vedoucí lékař: MUDr. Kateřina Šnajdárková
Staniční sestra: Blanka Mecová

Ambulantní část

Ambulance bolesti
V přízemí budovy u hlavního vchodu do nemocnice proti vrátnici, tel. +420 466 012 520
Ordinační hodiny: po-pá 8:30–15:00
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Svoboda

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení