Kliniky a oddělení > Biochemické laboratoře

Biochemické laboratoře

Oddělení klinické biochemie a diagnostiky (OKBD)

Primář: PharmDr. Jiří Skalický, Ph. D.
Zástupce primáře: Mgr. Kovařík Jakub
Vrchní laborantka: Marie Hromádková
 

O pracovišti

Kancelář +420 466 013 103, fax: +420 466 3115

email: okb.lab@nemocnice-pardubice.cz

Rozsah poskytované péče

Laboratoře provádějí vyšetření z oboru klinická biochemie (801), klinická farmakologie (812), alergologie a imunologie (813), toxikologie (814), nukleární medicína (815). Společně s oddělením patologicko-anatomickým zajišťují speciální toxikologická vyšetření (forenzní toxikologie).

Interaktivní laboratorní příručka

Hodnocení glomerulární filtrace - výpočet dle rovnice CKD-EPI 2009

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení