Kliniky a oddělení > Dětská chirurgie

Dětská chirurgie

Chirurgická klinika – Oddělení dětské chirurgie

Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Primář: MUDr. Zbyněk Horák
Zástupce primáře: MUDr. Ljuba Kirchmannová
Vrchní sestra: Bc. Sabina Slavíčková

MUDr. Zbyněk Horák

MUDr. Ljuba Kirchmannová

Bc. Sabina Slavíčková
 

O pracovišti

Oddělení dětské chirurgie Pardubické krajské nemocnice, a.s. je jediným lůžkovým oddělením své specializace v Pardubickém kraji. Jako akreditované pracoviště dětské chirurgie zajišťuje komplexní péči o chirurgicky a traumatologicky nemocné ve věku od 0 do 18 let. Podílí se na výuce zdravotních sester, mediků a na předatestační přípravě lékařů v oborech dětské chirurgie, chirurgie, traumatologie a pediatrie. Od roku 2002 je součástí Chirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
Na lůžkovém oddělení dětské chirurgie Pardubické krajské nemocnice, a.s. je ročně hospitalizováno kolem 1000 pacientů a přes 300 jejich doprovodů. Každý rok ambulantně provedeme více než 10.000 ošetření dětských pacientů a dalších 3.500 dětí je ošetřeno v rámci pohotovostní služby.
Na oddělení dětské chirurgie jsou hospitalizovány děti od 2 let. Děti mladší jsou ošetřovány na dětském oddělení naší nemocnice. Poskytujeme lůžkovou péči pro dětské pacienty ortopedického a gynekologického oddělení.
V závažnějších případech zajišťujeme intenzivní péči o dětskochirurgické pacienty na Emergency KACHT s možností následné hospitalizace na centrální chirurgické JIP nebo JIP dětského oddělení naší nemocnice.

Ambulance +420 466 012 706

Lůžkové oddělení +420 466 012 705

Pohotovost - recepce +420 466 012 888, +420 466 012 999

Poskytované zdravotní služby..

Všeobecná chirurgie: ambulantní vyšetření náhlých příhod břišních, chirurgické ošetřování zánětlivých onemocnění kůže, vyšetřování a operační léčba dětských kýl, onemocnění předkožky (fimózy), retencí varlat, varikokél, odstraňování kožních afekcí v celkové anestezii, laparoskopické operace.
Úrazová chirurgie: ošetření většiny úrazových stavů dětského věku, od ambulantního ošetření drobných poranění, přes konzervativní léčbu zlomenin a ošetřování menších popálenin až k operační léčbě závažných zlomenin a popálenin. Součástí poskytované péče je dlouhodobé sledování poúrazových stavů a ve spolupráci s ortopedy i případně řešení trvalých následků úrazu. Ve spolupráci s traumatologickým oddělením provádíme poúrazové artroskopie kolenních kloubů a operační léčbu zlomenin po ukončení kostního růstu. Poranění hlavy, páteře a periferních nervů zajišťujeme ve spolupráci s neurochirurgy.

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení