Kliniky a oddělení > Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké oddělení

Primář: MUDr. Marian Šenkeřík
Zástupce pro dětskou lůžkovou část a jednotku intenzivní péče: MUDr. Hana Černá
Zástupce pro novorozeneckou část a jednotku intermediární péče: MUDr. Veronika Sabová
Vrchní sestra: Mgr. Alena Chovancová
 

O pracovišti

Dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice patří k velkým dětským oddělením, které každý rok poskytne zdravotní péči více než 2 000 dětem na lůžkách a ambulantně ošetří přes 12 000 dětí ve všeobecné i v odborných ambulancích. Na novorozeneckém oddělení se každoročně narodí přes 1600 dětí a na jednotce intermediární péče poskytujeme péči dětem narozeným po 32.týdnu těhotenství i nemocným novorozencům.
Kromě zdravotní péče na vysoké odborné úrovni je naší snahou vstřícný a přátelský přístup k dětem a jejich rodičům. Novorozenecké oddělení má označení „Baby friendly" - nemocnice přátelská dětem a dětské oddělení samotné se řídí Chartou práv dětí v nemocnici.
O děti na oddělení se starají i pedagogové mateřské a základní školy při nemocnici, kdy do péče jsou zahrnuty i prvky herní specializace.

Podrobné informace o Dětském a novorozeneckém oddělení najdete v sekcích:


Kancelář +420 466 015 404

Lůžková část

Budova č.7.
Počet lůžek – 36 lůžek standardní péče + 6 lůžek jednotky intenzivní péče, 17 lůžek pro matky a doprovod.
Stanice akutně nemocných dětí
Přízemí: tel. +420 466 015 403
Staniční sestra: Bc. Pozděnová Zuzana
Jednotka intenzivní péče
I. patro: tel. +420 466 015 414
Staniční sestra: Fialová Petra
Stanice chronicky nemocných dětí
II. patro: tel. +420 466 015 411
staniční sestra: Bc. Denisa Čapková
vedoucí lékařka Oddělení pro děti s chronickými onemocněními (II. patro): MUDr. Pavla Malá 

Novorozenecké oddělení

Budova č.3, II.patro
Počet lůžek - 24 lůžek pro fyziologické novorozence, 13 lůžek pro intermediární péči - jednotka intenzivní péče pro novorozence
Oddělení fyziologických novorozenců
tel: +420 466 015 536,
Staniční sestra: Blanka Zahradníková
Intermediární péče (JIP)
Tel.: +420 466 015 537
Staniční sestra: DiS. Sodomková Michaela

Ambulantní část

budova č.7
Všeobecná ambulance, suterén: denně 7 - 15.30 hod., tel. +420 466 015 405
Další poradny:
Alergologická, imunologická, diabetologická, gastroenterologická, neurologická - suterén Dětského oddělení
Nefrologická, revmatologická a osteologická - přízemí Dětského oddělení
Budova č.7
Poradna pro rizikové kojence suterén.

Všeobecná ambulance
466015405
  Po–Pá 7.00 – 15.30
ODBORNÉ AMBULANCE lékař, sestra Ordinační hodiny
Alergologická
466015407
MUDr.K.Šáchová
D. Michalcová
Út 12-16 sestra i dopol.
Čt 12-16 sestra i dopol.
Diabetologická
466015408
MUDr. B.Červíčková
E.Wiesenbergová
Po 9-15
Gastroenterologická
466015408
MUDr.P.Dospělová
MUDr.L.Kosová 
E.Wiesenbergová

Út 8–12
Pá 10-12, 13-15 

Nefrologická
466015418
prim. MUDr.M.Šenkeřík
M. Mašková
St 13-15
Čt 10-12 tel.5408
Pá 10-12
Nefrologická
466015416
MUDr.D.Látalová
M. Mašková
Út 10-12
Neurologická
466015409
+EEG
MUDr.P.Munzar
I.Staňková
Po 10-12
Út 10.30-12,13-14 
St 8.30-12,13-15
Čt 9.30-12,12.30-13.30
Pá 8.30-12,12.30-14
Osteologická
4660154419

Doc.MUDr.Š.Kutílek,CSc
M.Lukasová

Pá 10-12
1x měsíčně dle objednání

Revmatologická
466015416
MUDr.V.Němec,Ph.D.
MUDr.A.Záhornadský
K.Pejchová
Po 14-18
Po 10-12
Pro rizikové novorozence
466015538
MUDr.V.Hradecká
E.Wiesenbergová
St 10-14
Čt 8-15
Ultrazvuk
obj.na 466015405
Zajištěno lékařem 
z RTG pracoviště
Út 8-12
Čt 10-12

 

Soubory ke stažení

pdfDětské - certifikát o podílu na magisterském studiu (454.52KB)

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení