Kliniky a oddělení > Domácí péče

Domácí péče

Centrum primární péče - Domácí ošetřovatelská péče

Komunitní manager: Mgr. Iva Svobodová
 

Oddělení domácí ošetřovatelské péče

+420 466 019 413, +420 466 019 412 (záznamník)

+420 602 43 49 02, +420 602 103 695

domaci.pece@nemocnice-pardubice.cz

Centrum primární péče - Oddělení domácí ošetřovatelské péče
Služby:

 • nabízíme odbornou péči při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných pacientů v jejich rodinném prostředí a to v úzké spolupráci s rodinou
 • péči poskytujeme 7 v týdnu, 365 dní v roce
 • umožníme vám zkrácení pobytu v nemocnici na nezbytně nutnou dobu
 • zajistíme kontinuitu péče při propuštění z nemocnice do domácího ošetřování
 • péči vám poskytnou kvalifikované zkušené sestry na doporučení ošetřujícího lékaře
 • spolupracujeme s ordinujícími praktickými a odbornými lékaři
 • výkony ordinované lékařem jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Za manipulační poplatek půjčujeme vybrané kompenzační pomůcky.
Výkony:

 • kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, dech)
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • aplikace injekcí, inhalace, infúzní terapie
 • ošetřování ran (po operacích, úrazech, bércové vředy)
 • edukace klientů a jejich rodinných příslušníků
 • sociální šetření v rodině klienta
 • ošetřování pacientů s kolostomií, pacientů s PEGem
 • zavedení a péče o nazogastrickou sondu
 • cévkování (u žen), péče o permanentní močový katetr
 • kondiční a pohybová léčba, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • rehabilitační ošetřovatelství
 • případné další výkony požadované ošetřujícím lékařem
 
  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení