Kliniky a oddělení > Kardiologie

Kardiologie

Interní klinika - Kardiologické oddělení

Přednosta kliniky: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Primář: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Zástupce primáře: MUDr. Marek Sychra
Vrchní sestra: Jiřina Špelinová
 

O pracovišti

Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice je cílovým specializovaným kardiologickým oddělením Pardubického kraje. Je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální výuku kardiologie (akreditace udělena 1.6.2006, platná do 1.6.2016), ve spolupráci s kardiochirurgickou klinikou FN HK poskytuje  přípravu ke specializační atestaci z kardiologie. V roce 2009  bylo zařazeno do sítě  Komplexních  kardiovaskulárních center I. stupně v ČR.

Kompletní spektrum diagnostických i léčebných výkonů v kardiologii:

 • Intenzívní péče v kardiologii
 • Standardní lůžková péče v kardiologii
 • Neinvazívní kardiologie (kompletní echokardiografie včetně jícnové a zátěžové echokardiografie, ergometrie, holterovské monitorování
 • Invazívní kardiologie ve spolupráci s Kardio-Troll s.r.o. (kompletní srdeční katetrizace včetně intervenčních výkonů na koronárním řečišti a implantace okludérů) a s Artur Koblitz s.r.o. (elektrofyziologické vyšetření srdce, radiofrekvenční ablace, implantace kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů)

+420 466 014 100

Lůžková část

 • Standardní oddělení II.patro
  , tel. +420 466 014 115, počet lůžek 30
  Staniční sestra: Ivana Vítková
 • Standardní oddělení I.patro, tel. +420 466 014 122, počet lůžek 18
  Staniční sestra: Jiřina Klevarová
 • Koronární jednotka II.patro, tel. +420 466 014 113, počet lůžek 8
  Staniční sestra: Dagmar Trojanová
 • Arytmologická jednotka I. patro vlevo, tel. +420 466 014 119, počet lůžek 7
  Staniční sestra: Jana Vohradníková
 • Jednotka intenzivní péče I.patro vpravo, tel. +420 466 014 121, počet lůžek 6
  Staniční sestra: Drahomíra Havlíčková

Návštěvy každý den od 14,00-18,00 hod
Na koronární jednotce a arytmologické jednotce vždy po dohodě s lékařem (možno i dopoledne)

K přijetí si, prosím, přineste:

 1. osobní doklady (občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, ev. legitimaci o pracovní neschopnosti)
 2. všechna vyšetření, která se vztahují k onemocnění, pro které nastupujete do nemocnice
 3. věci osobní potřeby (např. přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo).

Ambulantní část

Ambulance a poradny:

Poradna ordinační doba lékař sestra tel.
Kardiologická poradna I čt 12.30-14.30 MUDr.Vojtěch Novotný, lichý týden
MUDr. Tomáš Lazarák, sudý týden
Dagmar Skokanová 466014134
Kardiologická poradna II po 13.00-15.00
pá 12.00-14.00
MUDr.Petr Vojtíšek,CSc. Klára Pleskotová 466014134 (4126, 4136)
Kardiologická poradna III pá 10.00-13.00 MUDr.Marek Sychra Lenka Zelená 466014136
Kardiologická poradna IV
Hypertenze - místnost AFDG
st 8.30–11.30,
   13.00–15.00
MUDr.Martin Kubrycht Jitka Šedivá 466014162 (4134)
Kardiologická poradna V st 9.00-12.00 Prof.MUDr.Jiří Kvasnička,CSc. Dagmar Skokanová 466014136
Kardiologická poradna VI
chlopenní vady + srdeční selhání
po 13.00-15.00 MUDr.Jiří Vondrák Jitka Šedivá 466014136 (4134)
Kardiologická poradna VII čt 12.30-14.30 MUDr.Martin Pavolko Lenka Zelená 466014136
Kardiologická poradna VIII čt 14.30-15.30 MUDr.Jan Matějka,Ph.D. Dagmar Skokanová 466014134
Cévní poradna po,út,čt 8.30-12.00
UZ cév 1. patro st 12.30-16.00
MUDr.Jana Kubelková Pavla Fuňková 466014136
HLP poradna út 12.00-15.00 MUDr.Hana Červášková Dagmar Skokanová 466014136

Semináře interní kliniky:
Pro odborníky/Semináře a konference/Semináře interní kliniky

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení