Kliniky a oddělení > Klinická logopedie

Klinická logopedie

  Mgr.Tereza Horáková
  Mgr. Renáta Coufalová
 

Klinická logopedie se zabývá diagnostikou a terapiíí narušené komunikační schopnosti (nemluvnost, neplynulost, dyslálie, dysgramatismy, narušení zvuku řeči, narušení článkování řeči, narušení grafické a lexické stránky řeči, symptomatické poruchy řeči a vady řeči při kombinovaných postiženích).

Kliničtí logopedi, ambulance v budově č.13 u hlavní vrátnice

  • Mgr. Tereza Horáková, tel.+420 466 015 317
  • Mgr. Renáta Coufalová, tel. +420 466 015 316

Logoped

  • Mgr. Lucie Minarčíková, tel. +420 466 015 329
    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení