Kliniky a oddělení > Mikrobiologie

Mikrobiologie

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)

Primář: MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D.
Zástupce primáře: MUDr. Karel Mencl, CSc.
Vedoucí laborantka: Petra Soukupová
 
 

+420 466 013 202

Příjem materiálu: tel.číslo 466 013 214
všední dny 7,00 – 15,00  
sobota 7,00 – 15,00 tel.466 013 204
neděle a svátky 7,00 – 13,00 tel.466 013 204
466 013 201 Primář
466 013 202 Vedoucí laborantka
466 013 203 Laboratoř respiračních infekcí
466 013 204 Laboratoř klinické bakteriologie
466 013 205 Laboratoř diag. enter. nákaz
466 013 206 Venerologie
466 013 207 Laboratoř močových infekcí
466 013 208 Laboratoř diag. mykobakterií
466 013 209 Laboratoř sérologie
466 013 210 Lab. parazitologické sérologie
466 013 211 Laboratoř lékařské mykologie
466 013 212 Varna půd
466 013 213 Umývárna skla
466 013 214 Příjem materiálu
466 013 215 Jídelna zaměstnanců
466 013 216 Lékařský pokoj
466 013 217 Vakcíny
466 013 218 FAX
466 013 219 původně 466 651 545
466 013 220
MUDr. Mgr. E. Zálabská, Ph.D.
P. Soukupová
MUDr. L. Bareková
MUDr. Mgr. E. Zálabská, Ph.D.
Mgr. H. Hamplová
MUDr. K. Mencl, CSc.
MUDr. M. Svobodová
Mgr. H. Hamplová
MUDr. L. Bareková, Mgr. H. Hamplová
MUDr. K. Mencl, CSc.
MUDr. K. Mencl, CSc.
Mgr. H. HamplováMUDr. L. Bareková, MUDr. M. Svobodová
 

Oddělení OKM je laboratorně diagnostické pracoviště, které se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí a infekčních komplikací v nemocniční, ambulantní a primární péči. Zajišťuje konziliární služby zaměřené na jejich léčbu, profylaxi a prevenci. Pracoviště obdrželo na 7 let Statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program v oboru lékařská mikrobiologie. Podílí se na výuce na Univerzitě Pardubice (mikrobiologie na FZS UPCE - Bc.studium VS a PA, mykologie na VŠCHT UPCE obor Analýzy biologických materiálů), v oboru lékařské mykologie zaškoluje pracovníky z celé ČR, v jednání je zřízení školícího pracoviště pro dermatology v oboru dermatomykologie.

 

Hlavní náplní činnosti oddělení je:

 1. klinicko-mikrobiologická diagnostika infekčních (bakteriálních,parazitárních, mykotických) nemocí
  • komplexní laboratorní diagnostika
  • zajištění specializovaných vyšetření v externích laboratořích a národních referenčních laboratořích včetně CEM SZÚ
 2. klinicko-mikrobiologická konzultační činnost antibiotické léčby a profylaxe
  • diferenciální diagnostika infekčních nemocí
  • klinická interpretace výsledků mikrobiologických vyšetření
  • konzultační činnost v antibioterapii hospitalizovaných, ambulantních pacientů i pacientů v oblasti primární péče
  • antibiotická profylaxe v chirurgických oborech
 3. sérologická diagnostika vybraných nemocí (bakteriálních, virových, parazitárních, mykotických)
 4. služby antibiotického střediska
  • vývoj ATB rezistence v nemocnici a komunitě
  • pozitivní list parenterálních i perorálních ATB v nemocnici
 5. služby v oblasti kontroly a prevence nozokomiálních infekcí
  • ve spolupráci s ústavním epidemiologem sledování a hodnocení výskytu infekcí krevního řečiště v PKN a.s.
  • postupná implementace informačních technologií v této oblasti
 6. příprava perorálních a parenterálních autovakcín a stockvakcín

  Soubory ke stažení

  pdfRozbor sledování nemocničních infekcí krevního řečiště v PKN 2008 (356.97KB)
  pdfRezistence - přehled kmenů MRSA, izolovaných v PKN 2002-08 (349.15KB)
  pdfMultirezistentní kmeny (415.11KB)
  pdfSledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště (387.92KB)
  pdfŽÁDANK - BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (154.33KB)
  pdfŽÁDANKA - HEMOKULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ (139.73KB)
  pdfŽÁDANKA - MYKOLOGICKÉ A PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘEN (109.5KB)
  pdfŽÁDANKA - PCR VYŠETŘENÍ (124.76KB)
  pdfŽÁDANKA - SÉROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (152.58KB)
  pdfŽÁDANKA - POVOLENÍ VÁZANÉHO ANTIBIOTIKA AS (121.26KB)
  pdfLaboratorní příručka (667.88KB)
  pdfLP odběr biologického materiálu (552.03KB)
  pdfLP seznam zakladních výkonů u vybraných vyšetření (247.17KB)
  pdfOsvědčení o registraci (1.75MB)
  pdfOsvědčení o splnění auditu II (1.58MB)

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení