Kliniky a oddělení > Neurologie

Neurologie

Neurologická klinika

Přednosta: Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Primář: MUDr. Petr Geier
Vrchní sestra: Mgr. Lenka Semencová
 

O pracovišti

Neurologická klinika má vysoce rozvinutou JIP s možností akutní léčby mnoha závažných neurologických onemocnění (cévní mozkové příhody – trombolýza, akutní invazivní zákroky, autoimunitní neuropatie a myasténie - plazmaferéza, imunoglobuliny, poruchy vědomí a záchvatové stavy – možnost umělé ventilace). Základem komplexní péče o naše pacienty je široká interdisciplinární spolupráce (zobrazovací metody –MRI/MRA, CT, UZ- konziliární vyšetření a speciální postupy – kardiologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, ORL, oční a další oddělení). Pro ambulantní nemocné jsou k dispozici specializované poradny s vyškolenými lékaři. Neurofyziologické laboratoře jsou vybaveny moderními přístroji (EEG, EMG, EP).
Neurologická klinika se aktivně účastní jak na výuce (akreditované pracoviště II. typu pro lékaře, studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Zdravotnické školy Pardubice), na řešení grantů, na klinickém výzkumu a podílí se i na univerzitních programech a mezinárodní spolupráci.

recepce: +420 466 014 726

Lůžková část

Budova č.14-16
62 lůžek

 • I. patro, tel.: +420 466 014 718
  staniční sestra: Petra Novotná
 • II. patro, tel.: +420 466 014 722
  staniční sestra: Alena Jandová
 • JIP, tel.: +420 466 014 713
  staniční sestra: Bc. Lenka Semencová

Ambulantní část:

 • Přijmová ambulance
  v přízemí starší části pavilonu, 7.30-12.00, 13.00 -15.30, tel. +420 466 014 726 MUDr. Petra Nykodýmová, s. Jana Bláhová
 • Pohotovostní ambulance
  v přízemí nové části pavilonu, 15.30-7.30, tel. +420 466 014 716
 • MS centrum (roztroušená skleróza)
  MUDr. Alena Novotná, tel. +420 466 014 732
  MUDr. Miroslav Mareš, tel. +420 466 014 733
 • Poradna pro záchvatová onemocnění
  tel. +420 466 014 704
  MUDr. Petra Nykodýmová, MUDr. Alexander Vávra
 • Poradna pro extrapyramidová onemocnění
  tel. +420 466 014 704
  MUDr. Václav Dostál, MUDr. Aleš Kopal
 • Poradna pro kognitivní poruchy
  , tel. +420 466 014 704
  MUDr. Václav Dostál, MUDr. Aleš Kopal
 • Poradna pro neuromuskulární onemocnění
  (laboratoř EMG, EP), tel. +420 466 014 707
  doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. Alexander Vávra, MUDr. Petra Nykodýmová,
  MUDr. Jan Latta
 • Poradna pro bolesti hlavy
  tel. +420 466 014 732 MUDr. Alena Novotná
 • EEG laboratoř
  tel. +420 466 014 729, +420 466 014 730
 • Poradna pro cerebrovaskulární onemocnění
  tel. +420 466 014 716
  MUDr. Petr Geier
 • Ambulance dětského neurologa a poradna pro záchvatová onemocnění
  tel. +420 466 014 704, +420 466 014 703
  MUDr. Karel Roubík

Přijetí nemocného na kliniku

Standardní postup, nutno vzít sebou k přijetí předchozí zdravotní dokumentaci, včetně zobrazovacích metod (CT, MRI).

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení