Kliniky a oddělení > Onkologie

Onkologie

Oddělení klinické a radiační onkologie

Primář: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Zástupce primáře: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
Vrchní sestra: Bc. Blažena Beránková
 

O pracovišti

Pracoviště zabezpečuje komplexní léčbu zhoubných novotvarů pomocí léčby ionizujícím zářením (radioterapie), léčbu cytostatiky, biologickou terapii, imunoterapii, hormonální léčbu, paliativní terapii onkologicky nemocných, poléčebné sledování pacientů s onkologickými onemocněními (dispenazarizace). Dále pracoviště radioterapie zabezpečuje nenádorovou (protizánětlivou a analgetickou) léčbu zářením ve vybraných indikacích.

+420 466 016 400

Lůžková část


Lůžková část onkologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. se nachází v budově č. 30

3. nadzemní podlaží – počet lůžek 23, staniční sestra Irena Beděrková, tel.č. 466 016 442
4. nadzemní podlaží – počet lůžek 23, staniční sestra Marie Valentová, tel.č. 466 016 412

Návštěvní hodiny denně v době od 8.00-20.30 hod, v jiném čase vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Pracoviště Národního onkologického registru (NOR) se nachází v budově č. 1 v 2. nadzemním podlaží.
Regionální sestra  Bc. Barbora Šimková, tel.č. 466 016 404

Dotazy týkající se léčby a zabezpečením pomůckami pro hospitalizaci zodpoví:
vrchní sestra Bc. Blažena Beránková, tel.č. 466 016 402 nebo 466 016 412

 

Ambulantní část

ambulantní část zajišťuje Multiscan s.r.o.

Vrchní sestra: Bc. Alena Zelenková

Chemoterapeutická ambulance – budova č. 22
ordinační doba od 8.00-15.30 hod, tel.č. 466 016 406

Vedoucí lékař: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
Staniční sestra: Mgr. Eva Valentová

Konziliární ambulance – budova č. 30, prvé nadzemní podlaží vpravo, tel.č. 466 016 414

Dotazy týkající se léčby a potřebného zabezpečení pomůckami zodpoví:
chemoterapie – chemoterapeutická ambulance 466 016 406
radioterapie – radioterapeutická nebo konziliární ambulance, tel.č. 466 016 409 nebo 466 016 414 

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení