Kliniky a oddělení > Patologie

Patologie

Patologicko-anatomické oddělení

Primář: MUDr. Mária Hácová
Zástupce primáře: MUDr. Jan Studnička
Vrchní laborantka: Bc. Petra Čefelínová
 

O pracovišti

Patologické oddělení je součástí tzv. laboratorního komplementu Pardubické nemocnice. Zajišťuje morfologickou diagnostiku, tedy stanovení diagnózy spočívající v rozpoznávání změn buněk a tkání organismu.

Oddělení patologie  - histologická laboratoř - vyšetřuje vzorky tkání, orgánů nebo tekutin odebraných při operacích a zákrocích prováděných odbornými lékaři jednotlivých oddělení nemocnice nebo odbornými lékaři jiných zdravotnických pracovišť. Účelem vyšetření je stanovení diagnózy jako východiska pro další léčebný postup u pacienta.

Největší objem práce je tvořen vyšetřeními bioptickými, která zahrnují histologické analýzy tkání živých pacientů a cytologická vyšetření, jejichž principem je diagnostika jednotlivých buněk.

Při vyšetřeních využívá oddělení patologie speciální technické vybavení na zpracování vzorků včetně speciálních vyšetřovacích metod. K přesnějšímu posouzení charakteru patologických lézí používá imunohistochemické diagnostické metody.

K dalším úkonům oddělení patologie patří peroperační vyšetření - diagnostika tkání odebraných během operace. Toto vyšetření pomáhá klinickým lékařům rozhodnout ještě během operace o dalším postupu.

Nedílnou součástí práce patologického oddělení jsou pitvy a nekroptické vyšetření tkání odebraných při pitvě za účelem stanovení co nejpřesnější diagnózy. V souvislosti s platností nového Občanského zákoníku však od roku 2014 počet provedených pitev znatelně poklesl, neboť zákoník povoluje provádění pitev pouze u těch zemřelých, kteří ještě za živa prokazatelně vyjádřili souhlas s případnou pitvou, nejedná-li se o případ, kdy je podle zákona provedení pitvy povinné.

Oddělení úspěšně splnilo požadavky Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL), a to v nejvyšší možné úrovni (Audit II NASKL).

Patologicko-anatomické oddělení poskytuje informace o zemřelých v areálu Pardubické nemocnice.
Pokud jde o zemřelého mimo areál nemocnice, je nutné se pro informace obracet na Oddělení soudního lékařství.

+420 466 013 401 - primář MUDr. Mária Hácová
+420 466 013 402 - vrchní laborantka Bc. Petra Čefelínová
+420 466 013 403 - kancelář
+420 466 013 407 - příjem materiálu
+420 466 013 419 - fax

  Soubory ke stažení

  pdfLaboratorní příručka PAO a OSL (1.74MB)
  pdfOsvědčení o splnění podmínek Auditu II_PAT (1.71MB)
  pdfŽádanka o histologické vyšetření (209.02KB)
  pdfSeznam imunohistochemického vyšetření (167.04KB)
  pdfSeznam metod speciálního barvení (133.81KB)

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení