Kliniky a oddělení > Plicní

Plicní

Plicní oddělení

Primář: MUDr. Vladimír Molnár
Zástupce primáře: MUDr. Jiřina Lojdová
Vrchní sestra: Renata Valachová
 

O pracovišti

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou plicních a respiračních onemocnění. Na lůžka jsou přijímáni zejména nemocní se závažnějším průběhem především akutních onemocnění, případně s komplikacemi chronických onemocnění, též k náročnějším diagnostickým výkonům a vyšetřovacím postupům. Léčíme nemoci spojené s bronchiální obstrukcí (průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN apod.), jakož i plicní zánětlivá onemocnění včetně tuberkulózy.
Velkou část naší činnosti zaujímají nádory průdušek a plic. Zde stanovíme diagnózu převážně ambulantně, popřípadě na lůžku a konzultujeme pacienta na chirurgické klinice či v Onkologickém centru, kde se provádí další léčení. Případné komplikace nádorových onemocnění řešíme převážně na plicním oddělení.
Kromě výše uvedených pracovišť velmi úzce spolupracujeme s oddělením radiodiagnostiky, s kardiologií a internou, s ARO i s infekčním oddělením. Vzhledem k dostupnosti téměř všech lékařských oborů zajišťujeme péči též o nemocné s multidisciplinární problematikou.
Naše ambulance řeší problematiku plicních nemocí jednak pro Pardubicko a okolí i pro vzdálenější oblasti kraje jako konzultační.
Provádíme bronchoskopická vyšetření pro širokou spádovou oblast, jakož i základní funkční diagnostiku (spirometrie, bodypletysmografie). Testujeme a indikujeme – převážně na lůžku - dlouhodobou domácí oxygenoterapii (léčbu kyslíkem)
V péči o nemocné s tuberkulózou i s jinými nemocemi chronického rázu spolupracujeme s odbornými léčebnými ústavy našeho oboru, kam předáváme nemocné, kteří vyžadují delší hospitalizaci.

Recepce +420 466 014 503

Lůžková část

Pavilón č. 17
2. nadzemní podlaží 27 lůžek, tel. +420 466 014 506, +420 466 014 516
návštěvy denně, po domluvě s ošetřujícím lékařem, dětem nedoporučujeme
návštěvy vzhledem k infekčnímu charakteru oddělení,
staniční sestra Simona Havránková

Ambulantní část

Ambulance přízemí, tel. 466 014 503 po,út,st 8,30-12 13-14.30
  čt 8,30-11 dále jen akutní stavy
  8,30-12 13-14

Na všeobecnou ambulanci zpravidla  neobjednáváme, ošetříme dle pořadí. Přednost mají akutní stavy a konzilia z jiných oddělení nemocnice.

Poradna pro domácí oxygenoterapii a léčbu kyslíkem – po objednání na ambulanci
Poradna pro odvykání kouření: Bc. Jana Nedbalová, objednání telefonicky na č. 737 804 942, 1. poschodí ve čtvrtek sudé týdny 8-12, liché týdny 12-15

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení