Kliniky a oddělení > Pracovní lékařství

Pracovní lékařství

Centrum pracovního lékařství

Primář: MUDr. Alexandra Eichlerová
Zástupce primáře: MUDr. Kateřina Ivančáková
Vrchní sestra: Helena Kusínová

O činnosti :

Centrum pracovního lékařství v Pardubicích (dále CPL) se zabývá několika okruhy činnosti.
Mezi hlavní z nich patří diagnostika, posuzování a dispenzarizace nemocí z povolání. CPL je držitelem Rozhodnutí MZ ČR, kterým se uděluje povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání pro Pardubický kraj a pro Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Provádí veškerou činnost spojenou s problematikou nemocí z povolání. Rovněž dlouhodobě sleduje pacienty, u nichž hrozí nepříznivý vývoj zdravotního stavu s možností pozdějšího vzniku nemoci z povolání.
CPL poskytuje  pracovnělékařské služby, tzn. zejména prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní. Dále zajišťuje dohled nad pracovišti a výkonem práce, poradenskou činnost zaměřenou na ochranu zdraví při práci a školení v laické první pomoci. Kromě toho CPL poskytuje následné preventivní prohlídky u skupin pracovníků z vybraných rizik (zejména chemické karcinogeny). Na CPL hodnotíme rovněž RTG snímky plic pracovníků z prašných rizik vč. porovnání prašného nálezu se standartami ILO. CPL radí a vyvíjí konziliární činnost pro lékaře v terénu i pro lékaře PKN a.s.
Součástí CPL je laboratoř, která provádí především cytogenetickou analýzu lymfocytů periferní krve. Jedná se o skupinový test, sloužící k vyšetření skupin pracujících riziku chemických karcinogenů. Vyšetření jsme schopni poskytnout zájemcům v kraji i mimo Pardubický kraj.
CPL je akreditovaným školícím pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru pracovní lékařství. 
Na pracovišti se kromě jiného provádí vodní chladový test s prstovým pletysmografickým vyšetřením cév prstů rukou a s následným zhodnocením nálezu lékařem CPL. CPL je vybaveno moderním křeslem s chladicí lázní, které poskytuje při provádění vodního chladového testu komfort i bezpečí pro vyšetřované osoby.
Dále je pracoviště vybaveno spirometrem k vyšetření plicních funkcí a křivky průtok – objem a  EKG přístrojem, v obou případech se zhodnocením křivky lékařem CPL.
CPL má vynikající návaznost na komplement PKN a.s. i další oddělení PKN a.s. Díky tomu může zajistit širokou škálu doplňujících vyšetření, a to zejména laboratorních, jakož i zobrazovacích metod (RTG, CT, MRI). CPL má zajištěny stále konsiliáře (neurologický, ortopedický, ORL a dermatologický), v případě potřeby lze zajistit v příznivých lhůtách i konsiliární vyšetření u jiných specialistů.
 
 

Recepce +420 466 016 302

O pracovišti

CPL je ambulantní pracoviště, situované ve II. poschodí budovy č. 13.

Ordinační hodiny:

Pondělí – čtvrtek 7.30 – 13.00 hod, 13.00 – 15.00 hod konzultace pouze pro zvané
Pátek   –  7.30 – 12.00
 
Ordinační hodiny pro zaměstnance Pardubické krajské nemocnice a.s. (závodní preventivní péče):
Pondělí, úterý, čtvrtek 7.30 – 13.00 hod

 

Informace pro pacienty/klienty

V případě podezření na poškození zdraví z práce může pacienta k našemu vyšetření objednat kterýkoliv lékař, případně se pacient může objednat sám. K prvnímu vyšetření je zapotřebí donést k nahlédnutí zdravotní dokumentaci praktického lékaře a veškeré lékařské zprávy z vyšetření absolvovaných u specialistů.
Firmy mají  možnost  uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb nebo v některých případech domluvit jednotlivá doplňující vyšetření jako dílčí součást pracovnělékařských služeb (zejm. vodní chladový test a pletysmografie cév prstů rukou, spirometrie, EKG, cytogenetická analýza lymfocytů periferní krve).
 
Kontaktní osoby pro pracovnělékařské služby: 

Prim. MUDr. Alexandra Eichlerová
466 016 301, 466 016 302
cpl@nemocnice-pardubice.cz
alexandra.eichlerova@nemocnice-pardubice.cz 
 
Helena Kusínová
466 016 309, 466 016 302
helena.kusinova@nemocnice-pardubice.cz

 

    Soubory ke stažení

    pdf Laboratorní příručka Laboratoře centra pracovního lékařství (699.34KB)
    pdfOsvědčení o splnění podmínek auditu I (783.23KB)

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení