Kliniky a oddělení > Pracovní lékařství

Pracovní lékařství

Centrum pracovního lékařství

Primář: MUDr. Alexandra Eichlerová
Zástupce primáře: MUDr. Kateřina Ivančáková
Vrchní sestra: Helena Kusínová

O činnosti :

Centrum pracovního lékařství v Pardubicích (dále CPL) se zabývá několika okruhy činnosti.
Mezi hlavní z nich patří diagnostika, posuzování a dispenzarizace nemocí z povolání. CPL je střediskem nemocí z povolání, které uznává nemoci z povolání pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod. Provádí veškerou činnost spojenou s touto problematikou včetně vystavování příslušných posudků. Pacienty s uznanou nemocí z povolání dále dispenzarizuje. Rovněž dlouhodobě sleduje pacienty, u nichž hrozí nepříznivý vývoj zdravotního stavu s možností pozdějšího vzniku nemoci z povolání.
CPL vykonává závodní preventivní péči, tzn. prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, vč. možnosti uzavření smlouvy o závodní preventivní péči a vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k práci.
Kromě toho CPL poskytuje následné preventivní prohlídky u skupin pracovníků z vybraných rizik (chemické karcinogeny). Na CPL hodnotíme rovněž RTG snímky plic pracovníků z prašných rizik vč. porovnání prašného nálezu se standartami ILO. CPL radí a vyvíjí konziliární činnost pro lékaře v terénu i pro lékaře PKN a.s.
Součástí CPL je genotoxická laboratoř, která provádí cytogenetickou analýzu lymfocytů periferní krve. Jedná se o skupinový test, sloužící k vyšetření skupin pracujících riziku chemických karcinogenů. Vyšetření jsme schopni poskytnout zájemcům v kraji i mimo Pardubický kraj.
CPL je akreditovaným školícím pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru pracovní lékařství.

Recepce +420 466 016 302

O pracovišti

CPL je ambulantní pracoviště, situované ve II. poschodí budovy č. 13.

Ordinační hodiny:
Pondělí – čtvrtek 7.30 – 13.00 hod, 13.00 – 15.00 hod konzultace pouze pro zvané
Pátek – ve stanovených termínech 8.00 – 11.00 poradna pro kožní nemoci z povolání.

Ordinační hodiny pro zaměstnance Pardubické krajské nemocnice a.s. (závodní preventivní péče):
Pondělí, úterý, čtvrtek 7.30 – 13.00 hod

Na pracovišti se provádí vodní chladový test s prstovým pletysmografickým vyšetřením cév prstů rukou a s následným zhodnocením nálezu lékařem CPL.
Dále je pracoviště vybaveno spirometrem k vyšetření plicních funkcí a křivky průtok – objem a dále je vybaveno EKG přístrojem, v obou případech se zhodnocením křivky lékařem CPL.
CPL má vynikající návaznost na komplement PKN a.s. i další oddělení PKN a.s. Díky tomu může zajistit širokou škálu doplňujících vyšetření, a to zejména laboratorních, jakož i zobrazovacích metod (RTG, CT, MRI). CPL má zajištěny stále konsiliáře (neurologický, ortopedický, ORL a dermatologický), v případě potřeby lze zajistit v příznivých lhůtách i konsiliární vyšetření u jiných specialistů.

Poradny CPL
 • Pro pneumokoniózy
 • Pro poškození jater
 • Pro poškození sluchu hlukem a profesní poškození horních cest dýchacích
 • Pro onemocnění horních končetin z přetížení
 • Pro poškození horních končetin z vibrací
 • Pro kožní nemoci z povolání.

Informace pro klienty

V případě podezření na poškození zdraví z práce může pacienta k našemu vyšetření objednat kterýkoliv lékař, případně se pacient může objednat sám. K prvnímu vyšetření je zapotřebí donést k nahlédnutí zdravotní dokumentaci praktického lékaře a veškeré lékařské zprávy z vyšetření absolvovaných u specialistů.
Podniky mohou pro své zaměstnance objednat, resp. nasmlouvat, závodní preventivní péči, nebo v některých případech jednotlivá doplňující vyšetření jako součást závodní preventivní péče (zejm. vodní chladový test a pletysmografie cév prstů rukou, spirometrie, EKG, cytogenetická analýza lymfocytů periferní krve).

  Soubory ke stažení

  pdf Laboratorní příručka Laboratoře centra pracovního lékařství (699.34KB)

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení