Kliniky a oddělení > Rehabilitace

Rehabilitace

Centrum rehabilitace

Primář: prim. MUDr. Ivo Jáchym
Zástupce primáře: MUDr. Alena Kosinková
Vrchní sestra: Hana Jetmarová
Vrchní fyzioterapeut: Bc. Věra Kožená

Recepce +420 466 016 508

Lůžková část

Budova č.28, 26 lůžek, 3. patro, 10,00–19,00 hod. (návštěvy nesmí narušovat chod odd. a léčebný program pacientů), tel. +420 466 016 503

Ambulantní část

Budova č.28, suterén, tel. +420 466 016 508
Pondělí 8:30–12:00, 13:00-15:00
Úterý 8,00–12,00
Středa 10:00–14:00
Čtvrtek 8:00–12:00
Pátek 8:00–12:00

budova č. 25, přízemí, tel. +420 466 016 511
Pondělí 8:30– 11:30
Úterý 9:00– 12:00
Čtvrtek 8:00–11:30, 13:00–15:00

Ergoterapie a ergodiagnostika: Budova č.25, tel. +420 466 016 511, +420 466 016 513

Odd.technické pomoci: Budova č.25, amb. doba: 7:00–13:00, tel. +420 466 016 515
Eva Prokopová

Rozsah činnosti

Komplexní rehabilitace :

 • poúrazové a pooperační stavy,
 • náhrady kloubů,
 • stavy po CMP a další neurologogická postižení,
 • vertebrogenní a degenerativní onemocnění pohybového systému.

S využitím:

 • LTV, lymfodrenáže, míčkování
 • Vojtova reflexní terapie
 • Měkké techniky a mobilizace
 • Metody PNF
 • Vodoléčba, elektroléčba v celém spektru proudů, magnetoterapie
 • Kompresní i vakuum-kompresní léčba (Lymfoven,Extremitter)

Ergodiagnostika a ergoterapie, posouzení zbytkového pracovního potenciálu i sebeobsluhy,
nácvik + modelové činnosti,
výběr a zajištění potřebných pomůcek a prostředků zdravotnické techniky pro pohybová postižení.

Specializované činnosti

 • Poradna pro rehabilitaci po traumatech, operacích a neurologických či interních onemocněních.

Fyzioterapii zajišťuje 17 fyzioterapeutek, z toho 6 registrovaných specialistek, 8 registrovaných fyzioterapeutů, 2 ergoterapeutky registrované specialistky.

Specializované činnosti: viz výše, +akupunktura, laserterapie.
Plynové (CO2) injekce

Škola zad, ergonomické poradenství, vyšetření prac. schopnosti metodou Isernhagen WS., případně jinými testy dle potřeby. Ortopedicko-protetické vyšetření a výroba ortopedicko protetických pomůcek pro děti i dospělé (po objednání na tel.č.: +420 466 016 508 – viz. výše ambulantní doba)

Informace pro nemocné, co sebou

Osobní doklady (OP, průkazka zdravotní poj.), hygienické a toaletní potřeby, pohodlný cvičební úbor, boty na přezutí s pevnou patou.
 

Upozornění: termín propuštění je oznámen pacientovi 2-3 dny před propuštěním, odvoz vlastní.

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení