Kliniky a oddělení > Sociální sestry

Sociální sestry

Oddělení zdravotně sociální

+420 466 011 116, +420 466 011 105

zdrav.soc@nemocnice-pardubice.cz

Služby:

 • provádíme posouzení životní situace pacienta
 • zajišťujeme sociálně právní poradenství
 • provádíme ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky sociální opatření nebo psychosociální intervenci u klienta
 • podílíme se na přípravě propuštění klientů, zprostředkujeme překlad do Domova důchodců, LDN
 • zajistíme další návaznou péči a služby (Domácí péče, Pečovatelská služba)
 • úzce spolupracujeme s ošetřujícími lékaři a sestrami
 • výkony ordinované lékařem jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami
 • péči vám poskytnou kvalifikované a zkušené sociální pracovnice
 • v případě úmrtí pacientů provádíme odborné poradenství
 • v sociální oblasti, u osamělých zemřelých pacientů zajišťujeme záležitosti spojené s úmrtím
  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení