Kliniky a oddělení > Soudní lékařství

Soudní lékařství

Oddělení soudního lékařství

Primář: MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D.
Zástupce primáře: MUDr. Petr Baláž
Vrchní laborantka: Markéta Týčová
 

O pracovišti

Pracoviště se skládá z pitevního traktu, laboratoře pro zpracování biologického materiálu, laboratoře histologické, sérologické, histochemické a imunohistochemické. Součástí pracoviště je laboratoř forensní toxikologie.

+420 466 013 410

Pracoviště zajišťuje kompletní soudně-lékařskou službu pro Pardubický kraj. Provádí pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení náhlou a násilnou smrtí, dále pitvy osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních , pokud hospitalizace byla indikována z důvodu zevního násilí (např. úmrtí pacientů po dopravních nehodách či jiných úrazech, intoxikace, stavy po fyzickém napadení apod.), pitvy zemřelých v případě podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb a pitvy osob zemřelých ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Formou podrobných pitevních a laboratorních nálezů a seminářů jsou poskytovány informace z pitvy ošetřujícím lékařům, zejména z oborů traumatologie, anesteziologie a resuscitace a lékařům zdravotnické záchranné služby.
Součástí pracoviště je toxikologická laboratoř plně odpovídající evropskému standardu pro forensní toxikologii, provádějící kompletní toxikologická vyšetření včetně detekce drog jak pro účely klinické, tak i forensní.
Obsáhlá je činnost pro Policii ČR a další orgány činné v trestním řízení, tj. státní zastupitelství a soudy nejen v Pardubickém kraji. Jedná se zejména o provádění soudních pitev dle § 115 trestního řádu nařízených orgány činnými v trestním řízení v případech podezření, že smrt mohla být způsobena trestným činem (vraždy, dopravní úrazy a další újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí aj.). Formou znaleckých posudků jsou poskytovány orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně právní kvalifikaci újmy na zdraví u osob, které utrpěly poranění v souvislosti s trestným činem (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví).

Další informace

Možnost vyšetření krevní skupiny. Podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a odvětví toxikologie též pro právnické a soukromé osoby.

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení