Kliniky a oddělení > Úrazová chirurgie

Úrazová chirurgie

Chirurgická klinika - Oddělení úrazové chirurgie (traumatologie)

Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Primář oddělení: MUDr. Martin Carda
Zástupce primáře: MUDr. David Kusý
Vedoucí emergency a úrazových ambulancí: MUDr. David Kusý
Vrchní sestra: Karolína Kopecká

Primář oddělení
MUDr. Martin Carda

Zástupce primáře
MUDr. David Kusý

Vrchní sestra
Karolína Kopecká
 

O pracovišti

Péče o pacienty s akutními úrazy, léčení poúrazových stavů.

Recepce +420 466 012 888, +420 466 012 999

Náplň činnosti

Oddělení se zabývá komplexní péčí o úrazy. Je konečnou a cílovou stanicí pro poraněné pacienty Pardubického kraje. Překlady do jiných zařízení neprovádí. Jedinou výjimkou jsou rozsáhlé popáleniny nad 20 % povrchu těla (cca 5 pacientů / rok) a pacienti s traumatem hrudní aorty (cca 1-2 ročně). Koordinuje spolupráci ostatních odborností při péči o poranění více tělesných systémů. 24 hodinová nepřetržitá péče o úrazy je zajištěna 5 sloužícími lékaři – 2x ambulantní služba, úrazová operační služba, všeobecně chirurgická operační služba a služba JIP. K dispozici je neurochirurgická a cévně-chirurgická příslužba. To umožňuje kdykoli a ihned vytvořit 2 plně funkční traumatýmy při vícečetných neštěstích. Systém svolávání a řízení péče při hromadných neštěstích definuje pravidelně aktualizovaný Traumatologický plán.

Rozsah péče:

 • polytraumata = život ohrožující poranění více tělesných systémů
 • poranění pánve – nejsložitější úrazové operace, ze spádu celého Pardubického kraje
 • poranění dutinová = hrudník, břicho, hlava (ve spolupráci se všeobecnou chirurgií a neurochirurgií)
 • poranění velkých kloubů - kyčel, koleno, hlezno, rameno, loket, zápěstí
 • poranění dlouhých kostí
 • otevřené zlomeniny
 • zlomeniny patní kosti
 • artroskopie - koleno, rameno, včetně rekonstrukčních výkonů - náhrady vazů, menisků, stabilizace ramene, rekonstrukce rotátorové manžety,…
 • dětské zlomeniny
 • popáleniny, včetně kožních transplantací
 • náhrady kloubů poúrazové – kyčel, rameno, loket (totální endoprotézy v rámci ortopedie)
 • rekonstrukční a plastické výkony po úrazech - paklouby, kožní defekty,…
 • řešení septických komplikací a kostních a kloubních infektů
 • 24 hod. denně dostupná konziliární činnost pro chirurgická oddělení nemocnic Pardubického kraje i mimo něj, konzultace obrazové dokumentace přes PACS i přímo konziliární vyšetření pacientů.

Traumacentrum

Oddělení úrazové chirurgie PKN je základnou Traumacentra, koordinuje péči všech odborností, které se starají o těžce zraněné. I když byl status Traumacentra pracovišti v r.2008 odebrán (důvodem nebyly funkční nedostatky), vykonává činnost Traumacentra pro celý Pardubický kraj nadále. V současné době se jedná o obnovení statutu, eventuálně o přiznání statutu Traumacentra II. stupně.

Lůžková část

Standardní oddělení
Staniční lékař MUDr. Marek Forman
Staniční sestra Iveta Matejková
Budova č. 27 (nová chirurgie), 3. patro, tel. 466 012 204
34 standardních lůžek na 2 lůžkových pokojích, se soc. zařízením, TV, telefonem…
Nadstandardní pokoje vzhledem k velmi dobré vybavenosti pokojů standardních v současné době nenabízíme.
Návštěvy – po domluvě s personálem kdykoli, při respektování provozu a domácího řádu oddělení, do 21.00 hod.

JIP
Vedoucí lékař MUDr. Jiří Matyáš
Mezioborová chirurgická JIP, 18 lůžek
Budova č. 27, 1. patro, tel. 466 012 010
Návštěvy po domluvě s personálem.

Ambulance

Jsou součástí KACHT – Komplex ambulancí chirurgických a traumatologických.
vedoucí lékař emergency a úrazových ambulancí MUDr. David Kusý
vrchní sestra KACHT Hana Pešková
staniční sestra Irena Štrychová

Akutní úrazová ambulance + Emergency
Budova č. 27 (nová chirurgie), přízemí.
Kontakt přes recepci 466 012 999
Nepřetržitý provoz 24 hodin denně
Ošetřování akutních úrazových stavů, rychlá diagnostika a rozhodnutí o dalším léčení pacienta,
1. ošetření jinde léčených pacientů na našem pracovišti.

Úrazové ambulance kontrolní
Budova č. 2 (stará chirurgie), přízemí vlevo.
Doléčování úrazových stavů u pacientů po ambulantních vyšetřeních i po hospitalizaci.

Kontrolní ambulance I - provoz ve všední den 7:15-11:30, 12:00-14:00 hod.
Kontakt: 466 012 315, nebo přes recepci.
Není nutné objednání.

Kontrolní ambulance II - provoz ve všední den 8:30-11:30 hod.
Kontakt 466 012 134
Možnost elektronického objednání on-line přes webdiář. 

Poradny oddělení úrazové chirurgie

Budova č. 2 (stará chirurgie), přízemí vlevo
Jedná se o ambulanci pro léčení velmi závažných a speciálních poúrazových stavů.
Pouze pro objednané pacienty, možnost elektronického objendání on-line přes webdiář. 
Kontakt 466 012 134, objednání přímo za hospitalizace, nebo přes recepci 466 012 999.

Poradny
Poradna pro artroskopie Pondělí 12-14:30 MUDr. Martin Carda
Poradna pro léčení popálenin a úrazovou plastiku Úterý 12-14:30 MUDr. Jaroslav Hradecký
Poradna pro závažné a komplikované poúrazové stavy Středa 9-11:30 MUDr. Martin Carda
Sportovní traumatologie, posudková činnost Středa 12-14:30 MUDr. Marek Forman
Poradna pro závažné a komplikované poúrazové stavy Čtvrtek 12-14:30 MUDr. David Kusý
Poradna pro poranění nohy Pátek 12-14:30 MUDr. Martin Pompach
Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení