Kontakt > Důležité odkazy

Důležité odkazy

Informace z regionu:


 

Zdravotnické informace, krizové linky, pomoc v krizi:

 • Zhoubné nádory

  Bezplatná telefonní linka 800 222 322
  Onkologická centra, informace o zhoubných nádorech a jejich léčbě http://www.linkos.cz/
  Předcházení zhoubným nádorům http://www.prevencenadoru.cz/
  Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku http://www.prevencerakoviny.cz/

 • Pomoc v krizi

  Dětské krizové centrum http://www.dkc.cz/
  ("Prevence, diagnostika a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte")

  Bílý kruh bezpečí http://www.bkb.cz/ NONSTOP linka 257 317 110
  ("Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory")

  Domácí násilí http://www.domacinasili.cz/ DONA linka 251 511 313
  ("Pomoc obětem domácího násilí")

  Česká asociace pracovníků linek důvěry http://www.capld.cz/
  ("O linkách důvěry, kontakty, seznamy")

 • Pomoc hendikepovaným

  Informační portál HELPNET http://www.helpnet.cz/
  ("Portál pro zrakově, sluchově, tělesně, duševně, kombinovaně a jinak postižené osoby, usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení")

  Národní rada zdravotně postižených http://www.nrzp.cz/

  Stránka věnovaná nemocným po odstranění oka http://www.zivotbezoka.cz

 • Pomoc závislým

  Drogová poradna http://www.drogovaporadna.cz/

  Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti http://www.drogy-info.cz/

  Dokuřte http://www.dokurte.cz/
  (Jak přestat s kouřením)

 • Pacientská sdružení

  Svaz pacientů České republiky http://www.pacienti.cz/
  (Člen Mezinárodní aliance pacientských organizací IAPO se sídlem v Londýně)

  Koalice pro zdraví http://www.koaliceprozdravi.cz/
  ("Volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR, servisní služba pacientským organizacím")

  Mezinárodní aliance pacientských organizací
  http://www.patientsorganizations.org/
  International Alliance of Patients' Organizations (IAPO)

 • Podpora kojení

  Laktační liga http://www.kojeni.cz/
  ("Deset kroků k podpoře kojení, seznam laktačních poradců")

 • Portál České republiky

  Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/
  (Jednotný webový přístup ke všem státním/veřejnoprávním institucím ČR)

 • Ortopedické informace

  www.ortopedicke.info
  Portál je především pro pacienty ortopedických oddělení a ambulancí, přinášející informace o ortopedických onemocněních, možnostech léčby, přehled nejčastějších diagnóz a operací, praktické informace.

 • Jak se kam dostat

  Jízdní řády http://jizdnirady.idnes.cz/
  (Vlaky, autobusy, MHD, letadla)


Lotus web e-mail

Interní web e-mail (Veverka)
  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení