O nemocnici > Pardubická nemocnice

Pardubická nemocnice

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice

Kyjevská 44
53203 Pardubice
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629

IČ: 275 20 536
DIČ: CZ275 20 536
ID datové schránky: eiefkcs
č.b.ú.: 43-6084130247 kód banky: 0100
IBAN: CZ15 0100 0000 4360 8413 0247

Telefonní spojovatelka: +420 466 011 111 nebo +420 467 431 111

Vize Pardubické nemocnice

 • Moderní nemocnice poskytující komplexní péči ve všech medicínských oborech
 • Vůdčí úloha ve zdravotnictví Pardubického kraje
 • Vysoká kvalita zdravotní péče a služeb, vstřícný vztah k nemocným
 • Finanční stabilita
 • Budování a rozvoj mezioborových center
 • Koordinovaná spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové
 • Výuková základna Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, NCO a NZO a Lékařské fakulty UK Hradec Králové

Hodnoty Pardubické nemocnice

 • Chceme být otevření a přátelští vůči klientům, pacientům a jejich blízkým.
 • Usilujeme o vysokou kvalitu a ekonomickou účinnost veškerých činností.
 • Chováme se navzájem korektně a rozvíjíme týmovou spolupráci.
 • Podporujeme odborný růst zaměstnanců.
 • Investujeme do obnovy nemocnice i do rozvoje nových diagnostických a léčebných postupů.

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení