O nemocnici > Dárci a sponzoři

Dárci a sponzoři

Pardubická nemocnice děkuje jménem svých pacientů, lékařů, sester a ostatního personálu všem firmám a jednotlivcům za jejich věcné dary a peněžní příspěvky, jimiž přispěli na financování potřeb přesahujících možnosti jejího rozpočtu. Patří vám velké poděkování a uznání!Informace pro případné dárce nebo sponzory Pardubické nemocnice


Pokud se chcete stát dárcem nebo sponzorem naší nemocnice, je možné si vybrat z několika variant:

 • můžete složit Váš dar na některé z pokladen Pardubické nemocnice a uvést, pro které pracoviště je určen
 • můžete Váš dar složit v libovolné bance nebo převodem na účet Komerční banky, a.s.: 43-6084130247/0100
 • současně můžete s Pardubickou nemocnicí uzavřít darovací smlouvu, která Vám umožní vymezit si pracoviště, kterému je dar určen, účel použití daru, případně i termín, do kdy musí být dar použit a vyúčtován. Rovněž Vám umožní doložit Vašemu správci daně jeho daňovou odečitatelnost
 • Dary poskytnuté Pardubické nemocnici jsou osvobozeny od daně darovací a nijak nesouvisí s jejími vztahy ke zřizovateli, státnímu rozpočtu nebo zdravotnickým pojišťovnám. 100% částky tak zůstává k dispozici Pardubické nemocnici
 • Kromě peněz můžete poskytnout i věcný dar - zakoupit a darovat konkrétní přístroj, nástroj, pomůcku, materiál, hračky pro dětské pacienty apod.

  Soubory ke stažení

  pdfFinanční dary za rok 2011 (362.04KB)
  pdfVěcné dary za rok 2011 (324.73KB)
  pdfFinanční dary za rok 2012 (255.42KB)
  pdfVěcné dary za rok 2012 (234.17KB)
  docDarovací smlouva - finance (178.5KB)
  docDarovací smlouva - věcný dar (180.5KB)

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení