Pro obchodní partnery > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je veřejným zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Abychom naplnili zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, dle ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky jednotlivých veřejných zakázek na těchto internetových stránkách a také v informačním systému www.isvzus.cz,

Současně odkazujeme na profil zadavatele na těchto stránkách:
www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3z


NPK, a.s. vyhlášuje níže uvedené veřejné zakázky
veškeré  dokumenty jsou a budou uveřejňovány na profilu zadavatele.

 
- Rentgenové přístroje
  významná nadlimitní veřejná zakázka
- Ultrazvukové jednotky
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Anesteziologické přístroje
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Monitory
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Zdravotnické dýchací přístroje
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Lůžka, matrace, lehátka, vozíky, zvedáky pro zdravotnictví
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Přístroje a nástroje pro infúzi
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Endoskopické vybavení
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Přístroje a nástroje pro operační sály
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Různé zdravotnické přístroje 
významná nadlimitní veřejná zakázka
-Laboratorní přístroje 
významná nadlimitní veřejná zakázka
- Zdravotnické přístroje
významná nadlimitní veřejná zakázka
Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení