Pro obchodní partnery > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Pardubická krajská nemocnice, a.s. je veřejným zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Abychom naplnili zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, dle ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky jednotlivých veřejných zakázek na těchto internetových stránkách a také v informačním systému www.isvzus.cz, současně odkazujeme na profil zadavatele na těchto stránkách:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-zadavatele/25f34c83-8b65-4fSc-b238-a4db6282af3

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení