Pro odborníky > Pro odborníky

Pro odborníky

Informace pro lékaře, sestry a odborné pracovníky

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice

Kyjevská 44, 53203 Pardubice

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2629
IČ: 275 20 536, DIČ: CZ275 20 536, č.b.ú.: 43-6084130247/0100
Telefonní spojovatelka: +420 466 011 111 nebo +420 467 431 111
ID datové schránky: eiefkcs

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení