Pro odborníky > FZS Univerzity Pce

FZS Univerzity Pce

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

 
 

Průmyslová 395, 530 03 Pardubice, Česká republika
Telefon: 466 037 728
Fax 466 670 550
E-mail: dekanat.fzs@upce.cz
http://www.upce.cz/fakulty/fzs/

Děkan: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

O fakultě
Fakulta zdravotnických studií (FZS) byla původně ustavena jako Ústav zdravotnických studií (ÚZS) na půdě Univerzity Pardubice dnem 1.1.2002. Vznik vyplynul ze zájmu tří subjektů - Univerzity Pardubice, Nemocnice Pardubice a Vyšší zdravotnické školy Pardubice - akreditovat 3letou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Společným úsilím se podařilo vypracovat a následně obhájit zmíněný program před akreditační komisí.

Ke dni 1.1.2007 se Ústav zdravotnických studií přeměnil ve Fakultu zdravotnických studií.
Fakulta dnes zajišťuje výuku ve čtyřech bakalářských, dvou magisterských a jednom doktorském studijním programu. Všechny programy jsou nabízeny v prezenční formě, doktorský studijní program Ošetřovatelství a bakalářský studijní program Ošetřovatelství/obor Všeobecná sestra je možné studovat také ve formě kombinované.

Kromě studijních programů/oborů fakulta nabízí kurzy a programy v rámci celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky - certifikovaný kurz „Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence“ a certifikovaný vzdělávací program pro obor specializačního vzdělávání „Ošetřovatelská péče v pediatrii“.


Studijní programy (obory) Fakulty zdravotnických studií Univerzity

Kód stud.programu Typ studijního programu Název studijního programu Název studijního oboru Forma studia Std.doba studia v ak.letech
B5341 bakalářský Ošetřovatelství Všeobecná sestra prezenční, kombinovaná 3
B5349 bakalářský Porodní asistence Porodní asistentka prezenční 3
B5345 bakalářský Specializace ve zdravotnictví Zdravotnický záchranář prezenční 3
B5345 bakalářský Specializace ve zdravotnictví Radiologický asistent prezenční 3
B5350 bakalářský Zdravotně sociální péče Zdravotně-sociální pracovník prezenční 3
N5341 navazující magisterský Ošetřovatelství Ošetřovatelství prezenční 2
N5341 navazující magisterský Ošetřovatelství Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech prezenční 2
N5345 navazující magisterský Specializace ve zdravotnictví Perioperační péče v gynekologii a porodnictví prezenční 2
P5341 doktorský Ošetřovatelství   prezenční, kombinovaná 3
    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení