Pro pacienty a návštěvy > Duchovní služby

Duchovní služby

Centrum duchovní péče OÁZA

Nabízíme Vám návštěvu kněze, kazatele, pastora, rozhovor s ním, modlitbu, udělení svátostí dle Vašeho vyznání. Duchovní služba je k dispozici pacientům i zaměstnancům nemocnice.

Duchovní služba pro pacienty a zaměstnance nemocnice

 • BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
  Luděk Šíp, +420 775 116 718
 • CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
  Stanislav Lanc, +420 739 345 683
 • CÍRKEV BRATRSKÁ
  Samuel Jindra, +420 723 929 999
  Martin Tabačan, +420 774 134 301
  Marie Kampová, +420 732 157 375
 • CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
  Jan Rokyta, +420 608 067 442
 • ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
  Daniel Ženatý, + 420 604 282 440
  Naděje Mandysová, +420 728 180 092
  Pavla Queisnerová, +420 608 152 291
 • ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
  Antonín Forbelský, + 420 731 598 842
  Josef Kajnek, +420 603 533 107
 • KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ – František Miláček, +420 602 348 755
  Petra Miláčková, +420 737 253 246
 • SLOVO ŽIVOTA – biblické centrum
  Pavel Radosta, + 420 777 871 740
  Marie Dusilová, +420 775 253 261

Služby v centru péče OÁZA v úterý a čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.

Ve středu je sloužena  římskokatolická bohoslužba v kapli ve 14.30 hod..


1. čtvrtletí 2015

Datum Den Jméno Církev Oddělení
6.1.2015 Út Plecháček Českobratrská církev evangelická GERIATRIE
8.1.2015 Čt Queisnerová Českobratrská církev evangelická OÁZA
13.1.2015 Út Dusilová Slovo života GERIATRIE
15.1.2015 Čt Forbelský Římskokatolická církev OÁZA
20.1.2015 Út Plecháček Českobratrská církev evangelická GERIATRIE
22.1.2015 Čt Kampová Církev bratrská OÁZA
27.1.2015 Út Lanc Církev adventistů s. d. GERIATRIE
29.1.2015 Čt     OÁZA
3.2.2015 ÚT Lanc Církev adventistů s. d. GERIATRIE
5.2.2015 Čt Ženatý Českobratrská církev evangelická OÁZA
10.2.2015 Út Lanc Církev adventistů s. d. GERIATRIE
12.2.2015 Čt Kampová Církev bratrská OÁZA
17.2.2015 Út Dusilová Slovo života GERIATRIE
19.2.2015 Čt     OÁZA
24.2.2015 Út Dusilová Slovo života GERIATRIE
26.2.2015 Čt Forbelský Římskokatolická církev OÁZA
3.3.2015 Út Queisnerová Českobratrská církev evangelická GERIATRIE
5.3.2015 Čt Ženatý Českobratrská církev evangelická OÁZA
10.3.2015 Út Queisnerová Českobratrská církev evangelická GERIATRIE
12.3.2015 Čt     OÁZA
17.3.2015 Út Plecháček Českobratrská církev evangelická GERIATRIE
19.3.2015 Čt Kampová Církev bratrská OÁZA
24.3.2015 Út Plecháček Českobratrská církev evangelická GERIATRIE
26.3.2015 Čt Forbelský Římskokatolická církev OÁZA
31.3.2015 ÚT Dusilová Slovo života GERIATRIE
2.4.2015 Čt     OÁZA
7.4.2015 ÚT     GERIATRIE
9.4.2015 Čt     OÁZA

Slavnostní otevření centra duchovní péče OÁZA 12. října 2009.
V příjemné atmosféře bylo otevřeno centrum duchovní péče OÁZA v Pardubické krajské nemocnici.
Biskup Mons. ThLic. Dominik Duka Op ve svém proslovu vyzvedl přínos této služby především pacientům. Požehnal všem, kteří v budoucnu duchovní pomoci využijí. Myšlenku usilující o sblížení a jednotu křesťanských církví podpořili i ostatní přítomní duchovní četbou z bible.
Centrum duchovní péče OÁZA se nachází v 1. patře budovy č.13 (hlavní vrátnice).
Pacientům, jejich blízkým a personálu nemocnice slouží dvě místnosti. Jednou z nich je kancelář, která bude za přítomnosti duchovního otevřená každé úterý a čtvrtek od 14.00 h do 16.00 h.
K dispozici je meditační místnost.

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení