Pro pacienty a návštěvy > Informace pro dárce krve

Informace pro dárce krve

Transfuzní oddělení v Pardubické nemocnici

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku mezi 18-65 lety, pro první odběr se doporučuje věk do 60-ti let.

Potřebná tělesná hmotnost je nad 50 kg. Všechny další formality a vyšetření provedeme na transfúzním oddělení bezprostředně před odběrem krve. Darování krve může být uskutečněno pouze v případě vyhovujících výsledků těchto vyšetření.

Oznamujeme všem našim dárcům (dárkyním), že je žádoucí se k odběru předem objednat na evidenci (tel. +420 466 013 506) nebo vyčkat na pozvánku.

Nově je možné se objednat e-mailem na adrese evidence@nemocnice-pardubice.cz maximálně 4 měsíce a minimálně 3 dny předem. Na objednávku vždy uveďte rodné číslo a krevní skupinu.

Pozor, objednání je platné pouze po obdržení zpětného e-mailu o potvrzení termínu pracovnicí Transfuzního oddělení.
V případě příchodu dárce (dárkyně) bez objednání, nemůžeme zaručit provedení odběru, pokud se v tomto termínu dostaví dostatečný počet objednaných dárců (dárkyň) téže krevní skupiny.

Evidence dárců:

tel.: +420 466 013 506

Darování krve a vydání potvrzení o bezplatném odběru může být uskutečněno pouze v případě vyhovujících výsledků všech předodběrových vyšetření

Odběry provádíme:

čtvrtek-pátek: 7:00-11:00
1. středu v kalend. měsíci: 14:00-17:00

 

MUDr. Helena Geierová
prim. Transfuzního oddělení

  • další informace v sekci: KLINIKY A ODDĚLENÍ/Transfuzní
  • výzdoba Transfuzního oddělení
 

Nadále registrujeme a budeme registrovat další nové dárce krve.

 
    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení