Pro pacienty a návštěvy > Navštěvy

Navštěvy

Doporučené návštěvní hodiny na odděleních nemocnice

Návštěvy nesmí narušovat chod oddělení a léčebný program pacientů.
Informace o zdravotním stavu podávají: Ošetřující lékař nebo primář oddělení. Sestry pouze v rozsahu svých kompetencí. Vždy však v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Oddělení Dny Hodiny
Chirurgické odd. Po-So 15:30-16:30
Ne 13:30-15:30
Úrazová chirurgie Po-So 15:30-16:30
Ne 13:30-15:30
ARO Návštěvy nejsou,
pouze po dohodě s primářem oddělení
Oční oddělení Po-So Denně po dohodě do 19:00
Urologické odd. Po-So 15:30-16:30
Ne 13:30-15:00
Dětská chirurgie Po,St,Pá,So,Ne 15:00-17:00
Út, Čt po 17 hodině
Individuelně lze domluvit i jiný termín
Kardiologické odd. Po-Ne 14:00-18:00
Interní odd. Po-Út 16:00-17:00
St 15:00-16:00
Čt-Pá 16:00-17:00
So 15:00-17:00
Ne 14:00-16:00
Kožní oddělení Po dohodě, dle stavu pacienta
Plicní oddělení I.patro
Po-Út 15:30-16:30
St-So 15:00-16:00
Ne 14:00-16:00
II.patro
Po-Pá 15:30-16:30
So-Ne 14:00-17:00
Infekční oddělení Pouze předání balíčků v hodinách:
St 15:00,15:30,16:00
Ne 14:00,14:30,15:00,15:30,16:00
Pro nové pacienty, kdykoliv
Neurologická klinika Po-Pá 15:00-16:00
So,Ne,Svátky 14:00-16:00
Stomatologická chirurgie Po-Ne 13:00-17:00
Ušní,nosní,krční odd. Po-Ne 13:00-17:00
Dětské oddělení Po dohodě, během celého dne
Porodnicko-gyn. klinika Po-Ne 13:00-17:00,18:00-19:00
Onkologické odd. Denně 8:00-19:00
Rehabilitační centrum Denně 10:00-19:00
Psychiatrické odd. Po-Ne 14:00-18:00
Geriatrické centrum Denně do 21:00
Ortopedické odd. Po-So 15:30-16:30
Ne 14:00-16:00
    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení