Pro pacienty a návštěvy > Písemné informované souhlasy

Písemné informované souhlasy

ODDĚLENÍ CÉVNÍ CHIRURGIE
 
Našití přístupu pro dialýzu_AV shunt_B
Odstranění krevní sraženiny z tepny, shuntu nebo bypassu (embolektomie)_B
Odstranění výdutě srdečnice, pánevních a nitrobřišních tepen_B
Odstranění části jater (jaterní resekce)_B
Odstranění části končetiny (amputace)_B
Operace krkavic (karotid)_B
Operace kýly_B
Operace na tepnách břicha a pánve (suprainguinální revaskularizace)_B
Operace na tepnách dolních končetin (infrainguinální revaskularizace)_B
Operace štítné žlázy
Operace žilních městků dolních končetin (varixů)_B
Přemostění ucpaných pánevních žil vlastní žilou mezi třísly (Palmeho operace)_B
Vypichování varixů (sklerotizace)_B
Zprůchodnění cév vpichem přes tříslo nebo paži pod rentgenovou kontrolou (katetrizační angiografie)_B
 
ODDĚLENÍ CÉVNÍ CHIRURGIE - PLASTICKÁ CHIRURGIE
 
Abdominoplastika 
Augmentace 
Blepharoplastika - liposukce
Blepharoplastika - operace víček
Laloková plastika
Modelace prsů
Odstranění kožních útvarů
Operace syndromu karpálního tunelu
Zmenšovací operace prsů
 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
 
Lumbální punkce
 
DĚTSKÁ CHIRURGIE
 
Akutní zánět (červovitého přívěsku, červa) slepého střeva
Cholecystolithiaza, laparoskopická cholecystektomie, odstranění celého žlučníku s kameny
Invaginace, intususcepce
Laparoskopická apendektomie, laparoskopické odstranění červa slepého střeva
Odstranění drobných kožních útvarů, ošetření zarůstajících nehtů
Operace fimózy (zúžení předkožky)
Operace nesestouplého (zadrženého, retinovaného) varlete
Operace pupeční, tříselné a vodní kýly
Operace pylorostenózy (zúžení vývodné části žaludku)
Operační léčba zlomenin, Osteosynthesis
Ošetření popálenin v celkové anestezii
Ošetření ran v celkové anestezii
Ošetření zánětlivých ložisek kůže (abscesu)
Torze varlete (torsio testis), zaškrcení cév varlete
Varikokéla, rozšíření žil v oblasti šourku, laparoskopická operace
 
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ JIP
 
Bronchoskopie v intenzivní péči
Tracheostomie v intenzivní péči
Zavedení katetru do centrální žíly
 
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ KACHT
 
Amputace
Laparoskopická operace konečníku
Laparoskopická operace tlustého střeva
Negace stomie (zanoření vývodu)
Odstranění koncového části tlustého střeva včetně konečníku (rekta) a založení trvalého vývodu na tlustém střevě
Odstranění červovitého přívěsku slepého střeva - laparoskopicky
Odstranění červovitého přívěsku slepého střeva
Odstranění žlučníku laparoskopicky (cholecystektomie laparoskopicky)
Operace brániční kýly klasicky
Operace brániční kýly laparoskopicky
Operace kýly v jizvě
Operace kýly v oblasti pupku či jeho blízkého okolí
Operace kýly v oblasti stehna klasicky
Operace kýly v oblasti třísla, klasicky
Operace na tenkém střevě
Operace na tlustém střevě_klasický postup
Operace pro brániční kýlu nebo při pálení žáhy - laparoskopický výkon
Operace v oblasti konečníku operačním anoskopem
Operace žlučových cest
Operační výkon na prsu a podpažních mízních uzlinách
Operační výkon na prsu
Operační výkon pro zhoubný nádor kůže (maligní melanom)
Ošetření prasklého (perforovaného) vředu žaludku nebo dvanáctníku
Plastika tříselné kýly, pupeční kýly, jiné kýly břišní stěny - laparoskopický postup
Provedení vidoetoraskopie
Revize dutiny břišní při náhlé příhodě břišní
Částečné nebo úplné odstranění jícnu
Částečné nebo úplné odstranění plíce
Částečné nebo úplné odstranění slinivky břišní
Částečné nebo úplné odstranění žaludku (resekce, totální gastrektomie)
Excize kůže
Exstirpace z podkoží nebo svalu
Klasická cholecystektomie (odnětí žlučníku)
Operace chronické konečníkové trhliny či polypu konečníku
Operace hemeroidů - Longova metoda
Operace hemeroidů klasicky
Operace konečníkové píštěle
 
INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
 
Fekální bakterioterapie
Lumbální punkce u dětí
Lumbální punkce
 
INTERNÍ KLINIKA
 
Endorektální sonografie
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP
Endosonografie
Enteroskopie
Esofagogastroduodenoskopie (gastroskopie)
Jaterní biopsie
Kapslová Enteroskopie.
Kolonoskopie
Perkutánní endoskopická gastrostomie - PEG
Punkční biopsie štítné žlázy tenkou jehlou
 
KARDIOLOGICKÁ KLINIKA
 
Elektrická kardioverze
FARMAKOLOGICKÉ ZÁTĚŽOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ SRDCE
F_05_MP_80_14_KAR_03 ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE
JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ SRDCE (TEE)
PUNKCE PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU
 
KLINICKÁ A RADIAČNÍ ONKOLOGIE
 
Chemoterapie, imunoterapie a biologická léčba
Hormonální léčba
 
NEUROLOGICKÁ KLINIKA
 
Aplikace botulotoxinu
Elektromyografie
Lumbální punkce - odběr mozkomíšního moku
 
NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
 
Drenážní operace mozkomíšního moku
Obstřik nervových či pojivových struktur souvisejících s páteří 
Odstranění osteosyntetického materiálu (extrakce kovů)
Operace chronického subdurálního hematomu z návrtu lebky)
Operace krční páteře předním přístupem
Operace krční páteře zadním přístupem
Operace na hrudní páteři předním přístupem
Operace na hrudní páteři zadním přístupem
Operace na mozku přístupem supratentoriální kraniotomie
Operace syndromu karpálního tunelu
Operace v oblasti tzv. zadní jámy lební přístupem infratentoriální kraniotomie
Operační ošetření poranění periferního nervu
Operační výkon na bederní páteři předním anebo zadním přístupem (kromě operace hernie disku)
Operační výkon na loketním nervu v oblasti kubitálního sulku nebo na jiném periferním nervu s úžinovým syndromem
Operační výkon při výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře
Plastika kalvy (kranioplastika)
Provedení lumbálního infuzního testu, nebo zavedení zevní lumbální drenáže
Vertebroplastika
 
OČNÍ ODDĚLENÍ
 
Operace - vypuštění silikonového oleje (SO) po PPV
Operace duhovky - Umělá duhovka
Operace glaukomu - BIRE (basální) a LIRE (laserová) iridektomie
Operace glaukomu - CCK (cyklokryokoagulace) -retinopexe
Operace glaukomu - Filtrační operace
Operace kůže víček ODSTRANĚNÍ TUMORU
Operace na očních svalech ŠILHÁNÍ
Operace na očním bulbu SKLEROPLASTIKA
Operace očního bulbu  ENUKLEACE x EVISCERACE
Operace očního bulbu ÚRAZ (tupé, penetrující či perforující poranění s nebo bez cizího tělesa)
Operace rohovky TRANSPLANTACE 
Operace sekundární katarakty - ASPIRACE-DISCISE
Operace sekundární katarakty - YAG kapsulotomie
Operace slzných cest INTUBACE - DCRS 
Operace slzných cest SONDÁŽ - INTUBACE
Operace spojivky PTERYGIUM a PSEUDOPTERYGIUM
Operace sítnice FOTOKOAGULAČNÍ (LASEROVÉ) OŠETŘENÍ 
Operace sítnice RETINOPEXE - ošetření hlubokým zmražením stěny oka- periferní sítnice.
Operace vitreoretinální - Aplikace farmak do sklivce
Operace vitreoretinální - PPV (pars plana vitrektomie)
Operace víček - CHALASION
Operace víček BLEFAROCHALÁZA
Operace víček EKTROPIUM
Operace víček ENTROPIUM
Operace víček PTÓZA
Operace víček TARSORAFIE-BLEFARORAFIE
Operace čočky - Výměna umělé čočky
Operace čočky - Implantace stenopeické čočky
Operace čočky - KATARAKTA (šedý zákal)
Operace čočky - Refrakční lensektomie
Operace - Výplach přední komory
Vyšetření sítnice FLUOROANGIOGRAFIE
 
ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE
 
Biopsie kostní dřeně
Cytogenetické anebo molekulárně - biologické vyš. krve 
Podání chemoterapie
Punkce kostní dřeně
 
ORL
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Ušní, nosní, krční oddělení 
 
Amputace boltce,nosu
Aplikace kortikosteroidů do středouší 
Blokové odstranění krčních uzlin (bloková krční disekce)
Endoskopické vyšetření jícnu (ezofagoskopie)
Endoskopické vyšetření vedlejších dutin nosních (sinoscopia)
Kyretáž zvukovodu
Odstranění (excize) kožního útvaru
Odstranění (exstirpace) nosních polypů
Odstranění kovového materiálu (miniplate) po zhojení zlomeniny
Odstranění krční uzliny (exstirpatio ln. colli)
Odstranění laterální krční cysty (exstirpatio cystis collilateralis)
Odstranění lipomu (exstirpatiolipomatis)
Odstranění mediální krční cysty (exstirtpatio cystis collimedialis) 
Odstranění nosohltanové mandle (Adenotomie, kyretáž nosohltanu)
Odstranění obsahu očnice (exenterace orbity)
Odstranění patrových mandlí (tonsillectomia)
Odstranění podčelistní žlázy (exstirpatio gl. Submandibularis) 
Odstranění preaurikulární píštěle
Odstranění příštítné žlázy (parathyreoidectomia)
Odstranění výchlipky polykací trubice (Zenkerova divertikulu)
Odstranění štítné žlázy (thyreoidectomia)
Odtažení hlasivky (laterofixace)
Odtažení hlasivky laparoskopicky (endoskopická chordektomie)
Operace bubínku (myringoplastika)
Operace exostóz (kostěných výrůstků) zevního zvukovodu
Operace hematomu (krevního výronu) nebo abscesu nosní přepážky
Operace neprůchodných slzných cest (dacryocystorinostomie)
Operace nosní přepážky (septoplastica) 
Operace nosu a vedlejších nosních dutin endoskopicky
Operace nosu a vedlejších nosních dutin ze zevního přístupu ( dle Denkera)
Operace odstávajících boltců
Operace otosklerózy (stapedectomia)
Operace příušní žlázy (parotidectomia)
Operace syndromu spánkové apnoe, chrápání
Operace zevního nosu a přepážky nosní (septorhinoplastica)
Operace zúženého zvukovodu (kanalplastika)
Operace čelistní dutiny ze zevního přístupu (dle Caldwell-Luca)
Operace čelní dutiny ze zevního přístupu (operatio sec. Jansen-Ritter)
Otevření průdušnice a zavedení kanyly k dýchání (tracheostomia)
Ošetření dolních skořep dutiny nosní (mukotomie, turbinoplastika, conchoplastika) 
Ošetření zlomeniny chrupavek hrtanu
Probatorní excize
Prohlédnutí průdušnice a průdušek pomocí přístroje (tracheoskopie, bronchoskopie)
Punkce vedlejších dutin nosních 
Přímé vyšetření hrtanu (direktní mikrolaryngoskopie)
Revize zánětu hlubokých krčních tkání (parafaryngeálního abscesu)
Rovnání zlomeniny lícní kosti (zygomatiko-maxilárního komplexu) 
Rovnání zlomeniny nosních kůstek (repozice nosu - zavřená)
Rovnání zlomeniny přední stěny čelní dutiny
Rovnání zlomeniny spodiny očnice (blow - out)
Snížení chrupavky štítné (redukce pomum adami)
Středoušní operace - antromastoidektomie
Středoušní operace
Tyreoplastika typ I (medializace hlasivky)
Tyreoplastika typ IV
Zavedení systému Microwick (tympanostomická trubička s knotem)
Zavedení ventilační trubičky (tympanostomie)
Zmenšení patrových mandlí (tonsillotomia)
Částečné nebo úplné odstranění hrtanu (laryngektomie)
Částečné odstranění (parciální resekce) boltce
Částečné odstranění hltanu (parciální farynektomie)
 
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
 
Artroskopie hlezna
Artroskopie kolene
Artroskopie_ramene
Biopsie
Exstirpace
Extrakce_kovů
Osteosynthéza
Peritendinitida
Plastika LCA
Plastika LCP
Rameno otevřeně
TEP kolene
TEP kyčle
 
PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA
 
Amniocentéza - odběr vzorku vody plodové
Appendektomie
ARCHIV
Cerkláž (Cerclage)
Childbirth
CVS, odběr choriových klků
Císařský řez (sectio caesarea) s následnou sterilizací
Císařský řez (sectio caesarea)
Diagnostická laparoskopie
Excize z vulvy (ze zevních rodidel)
Exstirpace cysty, incize abscesu Bartholiniho žlázy.pd
Hysterektomie (odstranění dělohy) podle Wertheima-Meig
Hysterosalpingografie
Hysteroskopická ablace endometria (odstranění sliznice
Hysteroskopie
Indukce (vyvolání) porodu 
Konizace děložního čípku (leep plastika) - odstranění části děložního čípku
Kyretáž
Laparoskopická sterilizace (zneplodnění)
Laparoskopické odstranění vaječníků
Laparotomie s výkonem dle nálezu  
Léčba transfuzními přípravky (krevní transfuze) 
Odběr vzorku tkáně (biopsie) pod ultrazvukovou kontrolou - Tru - cut  
Odstranění dělohy poševní cestou (vaginální hysterektomie)
Operace tahu prostou poševní páskou pro neudržení moče
Operační laparoskopie
Operační odstranění dělohy (hysterektomie) břišní cestou
Operační odstranění dělohy s laparoskopickou asistencí (LAVH)
Oprava porodních poranění
Porod
Punkce ascitu
Přední a zadní plastika poševních stěn
Rekonstrukce sestupu pánevního dna umělohmotnou síťkou
Revize dutiny děložní po porodu
Revize dutiny děložní
Rozšířená hysterektomie
Ukončení těhotenství - medikamentózní (nechirurgická) metoda
Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru (mini interupce a klasická interupce)
Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
Urodynamické vyšetření
Vulvektomie (odstranění zevních rodidel)
Zobrazení plodu v děloze pomocí 3D ultrazvuku
Závěs pochvy dle Burche při léčbě neudržení (inkontinence) moči
Závěs pochvy za fasciální pruhy (operace dle Wiliamse-Richardsona) 
Závěs pochvy za sakrospinální vaz (operace dle Amreicha a Richtera) 
Zúžení uretry pomocí vstřikování gelu (bulkamid) do uretry (močové trubice) 
 
PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ
 
Dlouhodobá léčba antabusem
Elektrokonvulzivní terapie - ECT
 
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
 
Angiografie aortálního oblouku a tepen horních končetin, angioplastika či zavedení stentu
Angiografie dolních končetin a event. započetí intraarteriální trombolýzy
Angiografie dolních končetin, perkutánní transluminální  angioplastika (PTA) a zavedení stentu
Angiografie ledvinných tepen, perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a event. zavedení cévního stentu
Angiografie tepen zásobujících krk a mozek, uzavření tepen zásobujících tumor či patologickou rezistenci
Biopsie z měkkých tkání
Břišní drenáž
Embolizace vnitřních pánevních tepen oboustranně
Extrakce centrálního žilního přístupu - port katetru
Fistulografie dialyzační píštěle, perkutánní transluminální angioplastika (PTA)
Flebografie horní končetiny, následně s event. roztažení podklíčkové žíly balonkem případně zahájení trombolýzy
Flebografie pánevních a hlavní žíly dolní poloviny těla (dolní duté žíly) a zavedení (či odstranění) kaválního filtru
Hrudní drenáž
Jaterní biopsie
Opich míšního nervového kořene
Perkutánní žlučová drenáž, event. zavedení stentu (kovové výztuhy) do žlučových cest
Plicní biopsie
Transjugulární jaterní biopsie, tj. odběr vzorku vnitřním přístupem přes cévní systém těla_B
Zavedení centrálního žilního přístupu - port katetru
 
ODDĚLENÍ ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE - STOMATOCHIRURGIE
 
Ošetření ran vzniklých následkem úrazu na hlavě a krku
Artrocentesa čelistního kloubu II
Artrocentesa čelistního kloubu
Artroskopie čelistního kloubu
Chirurgická extrakce zubu, prostá extrakce zubu II
Chirurgická extrakce zubu, prostá extrakce zubu
Chirurgická řešení kolemčelistního zánětu dutinou ústní
Chirurgické odstranění nádoru jazyka, spodiny ústní a hrdla (přechod mezi ústy a hltanem)
Chirurgické odstranění nádoru krku, či nádorových metastáz (ev. preventivní odstranění lymfatických uzlin krku)
Chirurgické odstranění nádoru očnice
Chirurgické odstranění podjazykové či podčelistní slinné žlázy
Chirurgické odstranění příušní žlázy nebo její části
Chirurgické řešení cyst a nálezů zubů tzv. váčků
Chirurgické řešení kolemčelistního zánětu zevně přes kůži
Chirurgické řešení nevyhovující dásňového výběžku
Chirurgické řešení nevyhovujícího protézního lože a slizničních řas
Chirurgické řešení nezhoubného nádoru dutiny ústní
Chirurgické řešení nezhoubného nádoru kůže hlavy a krku
Chirurgické řešení nádorového onemocnění dolní čelisti
Chirurgické řešení onemocnění čelistního kloubu
Chirurgické řešení patologických stavů čelistní dutiny
Chirurgické řešení zhoubného nádorového onemocnění patrové, krční mandle
Chirurgické řešení zhoubného nádoru dolního rtu
Chirurgické řešení zhoubného nádoru horní čelisti
Chirurgické řešení zhoubného nádoru horního rtu
Chirurgické řešení zhoubného nádoru tváře
Implantace ortodontické nebo skeletální kotvy
Korekce čelistní anomálie- osteotomie horní čelisti, i segmentální
Korekce čelistní anomálie- sagitální osteotomie dolní čelisti
Odběr vzorku tkáně z kůže obličeje, krku, sliznice dutiny ústní a kosti
Otevření průdušnice na přední straně krku (tracheostomia)
Otevření vývodu slinné žlázy (sialodochotomia)- příušní nebo podčelistní žlázy
Ošetření zlomeniny dolní čelisti
Ošetření úrazu horní a střední třetiny obličejové kostry
Ošetření úrazu zubů a přilehlého dásňového výběžku čelistí
Sialoendoskopie-vyšetření vývodného systému velkých slinných žláz optikou
Souhlas s implantací
Transplantace zubu
Vyšetření a ošetření čelistní dutiny pomocí sinoskopie
 
TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
 
Artroskopie kolenního kloubu
Artroskopie ramenního kloubu
Extrakce (vyjmutí) kovového materiálu
Náhrada zkříženého vazu kolene
Operační ošetření popáleniny, omrzliny, poleptání
Operační spojení zlomené kosti (osteosyntéza)
Ošetření infikované rány
Sešití přetržených šlach (rotátorové manžety) ramene
Sešití šlachy
Umělý kloub (endoprotéza)
Zpevnění (stabilizace) ramene po jeho vykloubení
 
PLICNÍ ODDĚLENÍ
 
Bronchoskopie  v místním znecitlivění
Hrudní punkce
 
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
 
Abraze kondylomat (snesení genitálních bradavic)
Aplikace BCG vakcíny u povrchových nádorů močového
Aplikace Botulotoxinu do moč. měchýře 
Biopsie prostaty 
Circumcise (obřízka)
Cystoskopie 
Cystoskopie s aplikací ureterálního stentu
Cystoskopie s ascendentní pyelografií
Cystoskopie s odstraněním stentu
Derivace moči
Frenuloplastika
Laparoskopická nefrektomie
Laparoskopická nefropexe (upevnění ledviny ve správné poloze)
Laparoskopická nefroureterektomie 
Laparoskopická pyeloplastika
Laparoskopická pánevní lymfadenektomie 
Laparoskopická resekce ledviny
Laparoskopická varikokéla
Nefrektomie transperitoneální 
Nefrektomie z lumbotomie 
Náhrada močovodu střevem 
Oboustranná skrotální orchiektomie pro karcinom prostaty
Odstranění nadledviny otevřenou operací (adrenalektomie)
Perkutánní extrakce konkrementu  (PEK)
Plastika ledvinné pánvičky ((PYELOPLASTIKA)
Punkční epicystostomie
Punkční nefrestomie
Pánevní lymfadenektomie 
Radikální orchiektomie 
Skrotální orchiektomie pro postižení zánětem, úrazem, či zastavením krevního zásobení varlete. 
Transuretrální (optická) vnitřní uretrotomie (OUTI)
Operace varikokély
Radikální cystektomie
Radikální prostatektomie
Resekce ledviny
Resekce močového měchýře)
Revize močovodu
Revize skrota (šourku)
Transuretrální incize prostaty (TUIP)
Transuretrální prostatektomie (TURP)
Transuretrální resekce tumoru močového měchýře
Transvesikální prostatektomie (TVPE)
Ureterorenoskopie (URS)
Uretrocystografie

 

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení