Pro pacienty a návštěvy > Privátní subjekty v areálu nemocnice

Privátní subjekty v areálu nemocnice

Přehled nájemců - soukromých subjektů, kteří provozují v prostorách nemocnice  zdravotnickou činnost

MUDr. Jiří Hala

Umístění: budova č.13
Tel. PKN: +420 466 019 402
Zdravotnická činnost: Praktické zubní lékařství, vč. zubní laboratoře
Kontakt na firmu:
Kyjevská 44
530 03 Pardubice
Tel.: 466 019 402
IČ: 481 58 682
Smlouva: Smlouva o podnájmu

Centrum hyperbarické mediciny, s.r.o.

Umístění: budova č.5
Tel. PKN: +420 466 019 430
Zdravotnická činnost: Provozování hyperbarické medicíny
Kontakt na firmu:
Kraví hora 8
602 00 Brno
Tel.: 541 237 508 (Petr Levíček)
IČ: 253 36 096
Smlouva: Smlouva o podnájmu

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

Umístění: budova č. 40
Tel. PKN: +420 466 014 304
Zdravotnická činnost: Provoz Dialyzačního střediska
Kontakt na firmu:
Lužná 591
160 05 Praha 6
Tel.: 235 358 212 (Ing. David Prokeš)
IČ: 457 90 949
Smlouva: Smlouva o podnájmu nebytových prostor (od Pk)

MUDr. Věra Kaplanová

Umístění: budova č.13
Tel. PKN: +420 466 019 401
Zdravotnická činnost: Praktická lékařka
Kontakt na firmu:
Havlíčkova 84
533 03 Pardubice
Tel.: 466 019 401
IČ: 656 67 069
Smlouva: Smlouva o podnájmu

Kardiologické centrum AGEL, a.s.

Umístění: budova č.4
Telefon: 466 014 143-5
Fax: 466 014 146
Zdravotnická činnost: Provozování Koronarografického pracoviště
Kontakt:
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČ:  259 59 905
DIČ: CZ699000899

MULTISCAN, s.r.o.

Umístění: budova č. 13, 24, 30
Tel. PKN: +420 466 016 409
Zdravotnická činnost: Provozování lineárního urychlovače a CT simulátoru
Kontakt na firmu:
Zelený pruh 99
146 01 Praha 4
Tel.: 241 443 622 (MUDr. Jan Calta)
IČ: 264 76 444
Smlouva: Nájemní smlouva (přešla pod Pk)

MULTISCAN, s.r.o.

Umístění: budova č. 22
Tel. PKN: +420 466 016 406
Zdravotnická činnost: Poskytování zdravotní péče (chemoterapie)
Kontakt na firmu:
Okruhová 1135/444
155 00 Praha 5
Tel.: 241 443 622 (MUDr. Jan Calta)
IČ: 264 76 444
Smlouva: Smlouva podnájemní

MULTISCAN Pharma, s.r.o.

Umístění: budova č. 11
Tel. PKN: +420 466 016 407
Zdravotnická činnost: Provozování lékárny s centrální přípravou cytostatik
Kontakt na firmu:
Okruhová 1135/444
155 00 Praha 5
Tel.: 241 443 622 (MUDr. Jan Calta)
IČ: 284 26 568
Smlouva: Smlouva podnájemní

Artur KOBLITZ, s.r.o.

Umístění: budova č.4
Tel. PKN: +420 466 014 103
Zdravotnická činnost: Provozování invazivní arytmologie
Kontakt na firmu:
Okružní 17
638 00 Brno
Tel.: 602 500 215 (Ing. Ivan Havlíček)
IČ: 262 40 793
Smlouva: Smlouva o podnájmu

Česká preventivní, s.r.o.

Umístění: budova č.13
Tel. PKN: +420 466 019 463
Zdravotnická činnost: Provozování závodní preventivní péče s výjimkou závodní preventivní péče PKN
Kontakt na firmu:
Nerudova 225
566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 467 439 463 (Jiří Hubinka)
IČ: 260 01 110
Smlouva: Smlouva o podnájmu

    Informace pro rodičky
    Kliniky a oddělení