Pro pacienty a návštěvy > Pro rodiče a děti

Pro rodiče a děti

 • Pohotovost

  Pro pacienty a návštěvy > Lékařská pohotovostní služba
 • Dětská chirurgie

  Kliniky a oddělení > Dětská chirurgie
 • Základní a mateřská škola

  Pro pacienty a návštěvy > Základní a mateřská škola
 • Dětské oddělení - informace pro rodiče, děti i lékaře

  Kliniky a oddělení > Dětské a novorozenecké

  Dětské oddělení v Pardubicích má dlouhou tradici. Bylo založeno v již roce 1939 a během let své existence získalo dobré jméno v odborných kruzích i mezi svými pacienty. V průběhu desetiletí prodělalo mnohé přestavby a na oddělení se vystřídalo několik primářů a mnoho lékařů, ještě více sestřiček a pomocného personálu. V současné době poskytuje oddělení běžnou zdravotní péči ve své spádové oblasti a specializovanou péči pro všechny nemocnice v rámci Pardubického kraje. Oddělení se podílí na výchově nových zdravotnických pracovníků s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci králové a s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice..

 

v současné době má dětské oddělení celkem 79 dětských lůžek ve složení:

Fyziologičtí novorozenci 24
Intermediární péče – novorozenci 13
Standardní lůžka - větší děti 36
Intenzivní péče – větší děti 6
Mateřská lůžka 17

Dětské oddělení poskytuje dětem od novorozeneckého věku až po dorostový věk specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči na lůžkách oddělení, ale velkou pozornost věnuje i ambulantní péči. Na dětském oddělení pracuje 9 odborných pediatrických poraden:

Personální obsazení oddělení:

MUDr. Marian Šenkeřík

Zástupce pro novorozeneckou část a jednotku intermediární péče:
MUDr. Veronika Sabová

Ordináři:
Alergologie a imunologie: MUDr. Šáchová Kateřina, MUDr. Belej Jiří
Neonatologie: MUDr. Sabová Veronika
Kardiologie: MUDr. Jirásko Jaroslav
Nefrologie: MUDr. Malá Pavla, MUDr. Šenkeřík Marian
Endokrinologie: MUDr. Plášilová Ivana
diabetologie : MUDr. Červíčková Barbora

Dětská neurologie: MUDr., Bc. Munzar Petr

Sekundární lékaři:
MUDr. Hasenöhrlová Kristýna
MUDr. Kolář Ivo
MUDr. Machačová Olga
MUDr. Hanulíková Kristýna
MUDr. Černá Hana
MUDr. Kosová Lucie

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení