Pro pacienty a návštěvy > Pro rodiče a děti > METOTREXÁT

METOTREXÁT

pro léčbu zánětlivých kloubních onemocnění u dětí

Proč dávat metotrexát (MTX)

Metotrexát (MTX) byl sice původně vyvinut jako protinádorový lék, dnes je však v celém světě používán také k léčbě zánětlivých kloubních onemocnění u dětí. Důvodem je závažnost onemocnění juvenilní idiopatickou artritidou z hlediska možného rozvoje poškození postižených kloubů. Byla prokázaná vysoká účinnost tohoto léku (v 60-70% případů) s minimálním výskytem vedlejších nežádoucích účinků (v méně než 10%). Jeho protinádorový (cytostatický, antiproliferativní) účinek je založen na jiných dějích, na zástavě růstu a množení buněk a je vázán na mnohonásobně vysoké dávky. MTX se používá jako tzv. lék druhé linie tam, kde ke zvládnutí nemoci nestačí jiná, méně účinná léčba.

Jak metotrexát vypadá?

Methotrexat Lachema tbl žluté tablety po 2,5 nebo 10 mg

Methotrexat TEVA inj. žlutá injekční tekutina 50 mg/2 ml ve skleněné ampuli s odlamovací špičkou (k parenterálnímu podání inzulinovou jehlou či k nitrosvalové, event. nitrožilní injekci)


Jak se metotrexát užívá

Pravidlem je užívání jedné dávky jednou týdně, vždy ve stejný den. V závislosti na charakteru projevů nemoci a věku dítěte jsou dvě možné cesty podávání, které jsou voleny ošetřujícím lékařem:

1. Formou podávání tablet - tablety MTX je třeba podávat nalačno, nejméně jednu hodinu před jídlem, zapít dostatkem vody (nikoli ovocného džusu). Dnem podávání je obvykle sobota. Je vhodné první polovinu dne po podání nekonzumovat mléko a mléčné výrobky.

2. Injekčním podáním - parenterální podávání MTX formou injekce inzulinovou či nitrosvalovou jehlou a stříkačkou 0,5, 1 nebo 2 ml. V případě injekcí s použitím inzulinové jehly je možné provádět aplikace léku doma po zaškolení za dodržení specielních instrukcí (viz zvláštní leták). V této podobě může být lék podán ve zvolenou denní dobu a nemusí to být nalačno. Dnem podání je obvykle pátek.

Den po podání MTX je obvykle ordinováno užití 1/2 – 1 tablety kyseliny listové (Acidum folicum dražé po 10 mg) jednou týdně (pokud lékař neurčí jinak) . Kyselina listová patří do skupiny vitamínů B, její nedostatek může přispívat k projevům vedlejších účinků léčby.

Kdy začne léčba účinkovat a jak dlouho potrvá

Metotrexát neúčinkuje okamžitě jako např. léky ovlivňující horečku či bolest (antipyretika, analgetika). Jeho účinek závisí na ovlivnění složitých nitrobuněčných dějů, který se nemůže projevit dříve než za 4 týdny, nejčastěji bývá zlepšení patrné za 3-6 měsíců od začátku léčby. Dávka léku může být zvyšována v průběhu prvních měsíců ( za pravidelných kontrol laboratorních hodnot ). Účinná dávka se může u jednotlivých pacientů výrazně lišit a je tedy přísně individuální.

Podávání léku je dlouhodobé, při dobré klinické odpovědi a nepřítomnosti vedlejších účinků (viz dále) může trvat až několik let. Zpravidla je lék podáván ještě 1-2 roky po dosažení plného ústupu kloubních projevů, kdy již nejsou podávány další léky. Přesto u některých pacientů (až ve 30%) může dojít po vysazení léčby k novému vzplanutí nemoci.

Co dělat při vynechání pravidelné dávky

Pokud zapomenete podat lék ve stanovený den je možné podat jej do 24 hodin. Pokud uplynula od doby řádného podání doba delší podáte MTX až další týden v určený den a jednu dávku tak vynecháte.

Co dělat v případě injekční aplikace a cesty na dovolenou či mimo rodinu

Pokud není možné podat řádnou dávku v podobě injekce je možné nahradit ji výjimečně tabletami v dávce, na níž se domluvíte s ošetřujícím lékařem, a to ve stejný den, kdy jsou obvykle podávány injekce, nalačno 1 hodinu před jídlem.

Užívání jiných léků, alkohol, sex

Účinek MTX může být ovlivněn podáváním řady jiných léků (a naopak). Pokud máte dostat nějaký nový lék je vždy třeba informovat lékaře či lékárníka o užívání MTX. Mezi léky, které se navzájem ovlivňují s MTX patří: trimetoprim, co-trimoxazol (Biseptol, Sumetrolim), peniciliny, některá antiepileptika (phenytoin), kyselina acetylosalicylová (Acylpyrin, Aspirin). Léky obsahující acylpyrin by neměly být vůbec podávány (pozor na složení volně prodejných léků na ovlivnění projevů chřipky a nachlazení). Je možné podávat léky obsahující paracetamol (např.Paralen, Panadol, Efferalgan).

V průběhu léčby MTX je třeba nepít žádný alkohol. Požívání alkoholu zvyšuje významně riziko rozvoje vedlejších, zejména jaterních nežádoucích účinků.

Pokud je dospívající pacient (dívka i chlapec) sexuálně aktivní je třeba dbát na důslednou kontrolu početí používáním ochranných pomůcek, nejlépe kondomu. Vhodnost či nevhodnost jiného druhu antikoncepce je třeba probrat s ošetřujícím lékařem.

Vedlejší nežádoucí účinky, které se mohou při léčbě objevit

Většina dětských pacientů nemá s užíváním MTX žádné závažnější problémy, někdy se však může objevit některý z uvedených vedlejších účinků. Velmi výjimečně je třeba pro vedlejší účinky lék vysadit. Podávání kyseliny listové (Acidum folicum) snižuje riziko jejich výskytu na minimum.

Relativně častějšími nežádoucími účinky jsou:

 • Nevolnost a nebo bolesti břicha, zpravidla v den podání MTX. Většinou vymizí po přechodu na injekční podávání léku.
 • Vřídky v ústech (afty), bolestivost sliznic úst a hrdla (zpravidla během 24 hodin po podání)
 • Účinky na játra. Někdy může dojít ke vzestupu hodnost jaterních enzymů, které jsou proto pravidelně kontrolovány. Velmi výjimečně dlouhodobá léčba způsobí jizvení jaterní tkáně.
 • Změny v krevním obraze. Vzácně může MTX ovlivnit proces tvorby krvinek a způsobit snížení jejich počtu (nejčastěji bílých krvinek, leukocytů). Může se pak zvýšit riziko infekce, v případě snížení počtu krevních destiček se může zvýšit krvácivost, snížení počtu červených krvinek vede k anemii.

Velmi vzácně se vyskytující vedlejší účinky:

 • Kožní vyrážka, svědění, přecitlivělost na sluneční záření, někdy mírné zvýšení vypadávání vlasů
 • Účinek na plíce je u dětí nesmírně vzácný. Pokud by zejména v prvních měsících léčby došlo k rozvoji trvajícího kašle nebo dušnosti je třeba neprodleně vyhledat ošetřujícího lékaře, který naordinuje potřebná vyšetření a léčbu.
 • Plodnost. MTX může po dobu podávání nepříznivě ovlivnit schopnost početí, která se za určitou dobu po vysazení léku vrací opět k normě. Je důležité snažit se neotěhotnět během léčby a alespoň 6 měsíců po jejím ukončení. MTX může vést k poškození vyvíjejícího se plodu.
 • Není prokázáno, že MTX způsobuje rakovinu.

Proč jsou nutné pravidelné odběry krve

Krevní testy umožňují lékaři zachytit nepříznivé působení MTX na játra či krvetvorbu, proto je nezbytné jejich pravidelné provádění zpočátku jednou měsíčně a dále v delších 3 – 4 měsíčních intervalech. Pokud se objeví abnormální výsledky, u jaterních testů např. vzestup jaterních enzymů alespoň na dvojnásobek horní hranice normy, je léčba na 1-2 týdny přerušena a po normalizaci testů zpravidla opět zahájena nižší dávkou.

Zvláštní opatření při léčbě MTX

Infekce:

Plané neštovice:

Jestliže v průběhu léčby dítě onemocní planými neštovicemi, může mít tato infekce daleko těžší a komplikovanější průběh, než by měla v běžných případech. Proto je vhodné vyvarovat se styku se známými zdroji infekce. Jestliže ke kontaktu přeci jen došlo nebo se choroba již objevila, kontaktujte svého lékaře co možná nejdříve (nejlépe do 24h ), aby bylo možné zahájit podávání protivirového antibiotika (acyklovir, Herpesin nebo Zovirax tablety či sirup, event. injekce), které obvykle zamezí rozvoji závažnějších komplikací. Ve výjimečných případech lze v inkubační době podat protilátky proti planým neštovicím.

Při již rozvinutých neštovicích je vhodné přechodně vysadit jak MTX, tak nesteroidní antirevmatika (Ibuprofen, Brufen, Surgam apod.) do té doby, dokud se vyrážka nesloupne. Pokud Vaše dítě plané neštovice mělo už dřív, uvedená opatření nejsou třeba. Pokud před zahájením léčby MTX o tom nemáte jistotu, lze provést krevní vyšetření prokazující překonanou infekci.

Kožní infekce, záněty okolí nehtů u nohou:

Při užívání MTX může zejména v případě kombinování léčby s protizánětlivými léky charakteru hormonů (Prednison, Medrol) dojít k horšímu hojení, případně k hnisavé infekci drobných kožních poranění, o které je třeba zvýšeně pečovat řádnou dezinfekcí, při rozvoji infekce použít antiseptické (Betadine) či antibiotické (Framykoin, Bactroban) masti. Dětem, které trpí na zarůstání nehtů na nohou, lze preventivně kapat na postiženou oblast u nehtu Jodisol roztok.

Očkování:

I když děti užívající MTX obvykle neonemocní běžnými infekcemi víc než jejich jinak zdraví vrstevníci, může MTX ovlivňovat schopnost imunitního systému tvořit protilátky. Navíc povzbuzení imunitních reakcí očkováním může vést ke zhoršení projevů základního onemocnění. Z toho vyplývá, že v době užívání léku není vhodné podávat žádné živé očkovací látky ( vakcíny ). Příklady nemocí, pro něž existují živé vakcíny: tuberkulóza, spalničky, zarděnky, příušnice, dětská obrna. Nejedná se o úplný seznam, proto před každým zamýšleným očkováním kontaktujte svého lékaře a poraďte se s ním.

Těhotenství:

Těhotná, těhotenství plánující či kojící žena by se měla vyvarovat jakékoli manipulace s injekčním roztokem metotrexátu.

Při jakýchkoli nejasnostech se obraťte s důvěrou na Vašeho ošetřujícího lékaře !!

 

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení