Pro pacienty a návštěvy > Tým psychologů

Tým psychologů

Oddělení klinické psychologie

Oddělení klinické psychologie naleznete v 1. patře vstupní budovy č. 13. Jeden psycholog sídlí v budově stacionáře psychiatrického oddělení. Psychologická péče je zaměřená především na hospitalizované a ambulantní pacienty nemocnice.

 

Personální zajištění:
 

Vedoucí týmu klinických psychologů, odborný garant
 
PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
Terapeutické zaměření: Rodinná terapie. Psychosomatika 
Konziliární dny: středa 
tel.: +420 466 016 666 (středa), e-mail:  vyhnalek@seznam.cz
 
Zástupce vedoucího týmu
 
Mgr. et Mgr. Alena Palková (Nováková)
Specializace: Neuropsychologie 
Terapeutické zaměření: Kognitivně Behaviorální terapie, hypnóza 
Konziliární dny:  Pondělí-Pátek pro oddělení neurologie a neurochirurgie 
tel.: +420 466 016 665, mob. 721 663 621, e-mail: alena.palkova@nemocnice-pardubice.cz, palkova.psychologie@gmail.com
 
Ostatní členové týmu 
 
Mgr. Vít Hoigr
Specializace: Onkologická problematika
Terapeutické zaměření: Analytická psychoterapie 
Konziliární den: Pátek 
tel.: +420 466 016 608
 
Mgr. Lucie Macháčková
Specializace: Psychosomatická a porodnicko-gynekologická problematika
Terapeutické zaměření: Rogeriánská terapie 
Konziliární den: pondělí 
tel.: +420 466 016 667
 
PhDr. Libuše Melichová
Specializace: Psychiatrická problematika. Poradna pro zaměstnance PKN, 
Terapeutické zaměření: Gestalt terapie
Konziliární den: úterý 
tel.: +420 466 016 666, e-mail: liba.melichova@centrum.cz 
 
PhDr. Blanka Pöslová
Specializace: Dětský klinický psycholog a psychoterapeut
Terapeutické zaměření: Rodinná terapie 
tel.: +420 466 016 666 (pouze středa dopoledne), e-mail: poslova@psychologove.cz
 
PhDr. Soňa Rothanzlová 
Specializace: Psychiatrická problematika
Terapeutické zaměření: Psychodynamická psychoterapie 
Konziliární den: čtvrtek 
tel.: +420 466 016 608 
 
 

Kdy volat psychologa?

 • situace vyžadující psychologickou přípravu pacienta před a po náročném či bolestivém lékařským úkonem
 • při ztížené adaptaci na podmínky léčby a hospitalizaci
 • situace vyžadující zvážení vlivu psychogenní etiologie při vzniku onemocnění
 • vlastní žádost pacienta o psychologický kontakt
 • situace vyžadující psychologickou spolupráci s rodinou pacienta
 • psychologické diferenčně-diagnostické vyšetření
 • neuropsychologické vyšetření
 • specifická psychologická péče o pacienty na různých odděleních nemocnice
 

Hlavní náplň činnosti:

 • Krizové a specifické intervence: provázení pacienta v jeho tíživé životní situaci, kterou přináší nemoc, podpůrné psychoterapeutické vedení, pomoc při zvládání aktuální krize
 • Diagnostická činnost:
  • vyšetření základních osobnostních rysů včetně případné psychopatologie a podílu psychiky na etiologii somatických obtíží
  • vyšetření kognitivních funkcí (např. paměti, pozornosti, intelektu, myšlení), a to především u neurologicky sledovaných pac., pac. po craniotraumatech atd.
 • Systematické psychoterapeutické vedení: dlouhodobější ambulantní práce zaměřená na postupné změny v prožívání, chování, tělesném fungování a vztazích klienta (u osob s úzkostnými, depresivními nebo psychosomatickými obtížemi, se vztahovými problémy, s problémy v partnerském soužití, s psychosexuálními obtížemi apod.), rozvoj a poznání vlastní osobnosti, nácvik relaxace, imaginace atd.
 • Podpůrné psychoterapeutické vedení: jako součást adaptace klienta na životní změnu
 • Rehabilitace kognitivních funkcí
 • Poradenství pro zaměstnance: poradenství zasahující do oblasti pracovních, rodinných a partnerských vztahů.
 • Akreditované pracoviště pro teoreticko-praktickou a praktickou část vzdělávácího programu v oboru klinická psychologie.
  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení