Pro pacienty a návštěvy > Vjezdy

Vjezdy

Vozidla, jejichž řidiči vjíždějí do areálu nemocnice

Na základě požadavku na regulaci vjezdu vozidel do areálu nemocnice a vzhledem k omezené možnosti parkování, byla vypracována pravidla a omezení pro vjezd vozidel do areálu nemocnice.
Záměrem regulace je snížení pohybu vozidel, zlepšení přístupnosti k jednotlivým pavilónům a v neposlední řadě i zlepšení životního prostředí.
V prostoru mezi prádelnou a budovou stravovacího provozu za spodní vrátnicí je k dispozici bezplatné parkoviště.

Bezplatné parkoviště, otevřeno denně
pracovní dny 05:00-22:00 hod, dny pracovního volna 07:00-22:00 hod

Seznam vjezdů do areálu Způsob vjezdu a výjezdu
 1. hlavní vrátnice vjezd
  nepřetržitý provoz
 2. výjezd z hlavní vrátnice
  u "Vitamínky" -jednosměrný, pouze v pracovní dny 7:00-18:00 pro sanitní vozidla, služební vozidla nemocnice, pro vlastníky magnetické karty vydané v nemocnici
 3. spodní (nákladní) vrátnice
  pracovní dny 5:00-22:00,
  dny pracovního klidu 7:00-22:00
 4. zadní vjezd pro akutní příjem
  pouze vozidla ZZS
 5. vjezd vedle spodní vrátnice
  bezplatné parkoviště
 6. vrata naproti areálu bývalé TESLY
  pouze pro vozidla stavby
 7. vjezd pod vodárnou
  pouze pro vozidla technické údržby
 8. vrata pod spalovnou
  pouze pro vozidla stavby (služba)

Bezplatně:

 • sanitní vozidla (ZZS, DZS
  HASIČI, POLICIE ČR, Městská policie, služební vozidla Pardubické krajské nemocnice, a.s.
 • vozidla poštovní služby
 • pacienti v odůvodněných případech po 22 hod
 • Magnetická karta
  karty jsou vydávány zaměstnancům nemocnice za příslušný poplatek.

Za úplatu:

 • Kontrolní lístek
  pro ostatní lze použít v odůvodněných případech. Řidič si lístek odebere po stisknutí zeleného tlačítka na vjezdu u spodní vrátnice. Při odjezdu odevzdá lístek opět na spodní vrátnici po zaplacení mu obsluha závoru otevře.
  Při ztrátě lístku se vybere pokuta ve výši 1000 Kč !

Poplatky:

 • první půlhodina ZDARMA
 • druhá započatá půlhodina za 20,- Kč
 • třetí a každá další započatá
  půlhodina za 30,- Kč
 • Pro zákazníky lékárny a prodejny zdravotnických potřeb v areálu nemocnice je prodloužena doba na parkování zdarma z původních 30 na 60 minut. Při návštěvě lékárny nebo prodejny je nutné nechat si potvrdit parkovací lístek (razítko a podpis), který se poté předloží při odjezdu z areálu nemocnice na vrátnici.

Při parkování v areálu nemocnice platí pravidla silničního provozu včetně svislého a vodorovného dopravního značení. Pozor na pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava (pokud není stanoveno jinak).
Karta ani kontrolní lístek neopravňují držitele k parkování mimo vyhrazená místa. Při porušení těchto pravidel se řidič vystavuje nebezpečí pokuty, případně odtažení vozidla.
Posouzení oprávněnosti požadavku na bezplatný vjezd hlavní vrátnicí je plně v kompetenci obsluhy.

  Informace pro rodičky
  Kliniky a oddělení